N-VA – ZAP vraagt mogelijkheid tot thuislevering rijbewijzen en reispassen

Foto Rik rijbewijs

Zottegem, 22/02/2018 –  Op de gemeenteraad van maandag 26 februari 2018 vraagt Rik Vandeputte (N-VA — ZAP) om aan de Zottegemnaar de mogelijkheid te bieden om rijbewijzen en reispassen thuis te laten afleveren.

“De digitalisering is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Mensen willen van langs om meer zaken kunnen regelen wanneer het hen het best past. Daarom is verdere digitalisering van onze stadsdiensten heel belangrijk.”, steekt Rik Vandeputte van wal. “Een kwalitatieve en klantgerichte dienstverlening staat op ieders verlanglijstje. Daarom is het logisch dat de dienstverlening aan de Zottegemnaar zich aanpast aan de burger … en niet omgekeerd. In enkele steden en gemeenten is de afgelopen maanden werk gemaakt van de thuislevering van rijbewijzen en reispassen.  Zottegem mag hierin niet achterblijven. Ook onze inwoners moeten kunnen gebruik maken van deze mogelijkheid omdat niet iedereen zomaar 2 keer de verplaatsing naar de stadsloketten kan maken. De burger kan zelf kiezen in welk dagdeel en op welk adres de documenten mogen afgeleverd worden. Tal van dienstverleners hebben al jarenlang ervaring met het aan huis leveren van documenten aan bedrijven en particulieren. Deze bedrijven hebben een volledig uitgewerkt draaiboek waarbij veiligheid voorop staat. Natuurlijk is deze service niet gratis, maar voor een kleine bijdrage bespaart onze inwoner zich een extra verplaatsing, reiskosten en heel wat tijd. Voor stad Zottegem zelf is deze service dan ook budgetneutraal is. Onze inwoners kunnen hierdoor w él beter bediend worden.”