Davidsfonds Oosterzele nodigt je uit voor de Nacht van de Geschiedenis

DDL nacht van de geschiedenis (2)

Oosterzele, 07/03/2018 –  Op dinsdag 20 maart om 20 u nodigt Davidsfonds Oosterzele je uit voor de Nacht van de Geschiedenis. In Bib Scheldewindeke, geeft moraalfilosoof prof. Patrick Loobuyck een lezing over ‘Religie en Samenleving’. Mis deze boeiende voordracht niet. (R 17, foto DDL).

Welke plaats geven we religies in onze samenleving? Hoe slagen we erin om mensen van verschillende godsdiensten te laten samenleven? En wat is de rol van de overheid daarbij? Denk bijvoorbeeld aan de discussie over de hoofddoek bij ambtenaren, in scholen (actueel!), de overheidsfinanciering van godsdiensten,…Moraalfilosoof Patrick Loobuyck is een veelgevraagde expert op dit gebied.

Praktisch

De toegang bedraagt 5 euro (standaardprijs 4 euro, sociale prijs 2,50 euro). Inschrijven via  www.vormingplusgent-eeklo.be,  info.gent.eeklo@vormingsplus.be, 09 / 224 22 65, uiterlijk tegen 18 maart.

Korting voor mensen die het financieel moeilijker hebben

Vormingplus Gent-Eeklo geeft een korting aan mensen die het financieel moeilijker hebben. Bij elke activiteit staan drie prijzen vermeld in deze volgorde: standaardprijs /   reductieprijs / sociale prijs. Het reductietarief is er voor mensen met een beperkt pensioen, één-oudergezinnen met kinderen, studenten,…Werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds genieten het sociaal tarief. Neem gerust contact op met Vormingplus Gent — Eeklo, 09 / 224 22 65, voor de kortingsvoorwaarden.

Reporter 17, foto Danny De Lobelle.

DDL nacht van de geschiedenis (1)