Wegomleidingen in Balegem

Rooigem pompen

Oosterzele, 06/04/2018 –  In maart startte aannemer de Moor met dringende herstellingswerken aan de riolering op het Gootje in Balegem. Er werd een bemaling geplaatst om het grondwater te verlagen. Aangezien de resultaten voldoen zal de aannemer komende maandag 9 april 2018 de effectieve grondwerken aanvatten. Er wordt een nieuwe riolering geplaatst in het Gootje tussen caf é De Kring en de Rooigemstraat.  Er zal geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn.

Er wordt een omleiding ingevoerd, rekening houdend met de aan de gang zijnde werken in de Boerestraat. De Rooigemstraat is te bereiken via twee mogelijkheden: Enerzijds is er een verbinding is er een verbinding tussen Houte en Kalle via het ‘Smessestraatje’. Let op, u kan enkel richting Kalle rijden door het ingevoerde éénrichtingsverkeer! Terugrijden kan via Bierman en Evelandweg richting Houte. Anderzijds kan u ook via de Molenstraat, Berg, Diepestraat en Broek richting Rooigemstraat rijden. Ook hier geldt éénrichtingsverkeer.

Voor fietsers en voetgangers wordt een afgeschermde ruimte voorzien langs de werken. De Rooigemstraat en de schoolomgeving is voor trage weggebruikers dus bereikbaar langs de werfzone.  Als de weersomstandigheden of andere factoren geen roet in het eten gooien zullen de werken be ëindigd zijn tegen eind mei.  Ook in de Boerestraat hervatten de werken volgende week maandag. De aannemer start met het gieten van de betonnen kantstroken tussen het fietspad en voetpad.  Nadien worden de opritten afgewerkt.

Herman De Knijf, bron gemeentebestuur Oosterzele / foto L.A.M.P.