In gesprek met de nestors van de Zottegemse politiek: Willy De Clercq

Rijden er binnenkort fietstaxi’s in Zottegem?

De gemeenteraadsverkiezingen van het najaar komen stilaan in zicht.  Tijd dus voor hen die geroepen zijn om de uren van de plaatselijke markten te leren kennen en de vriendschapsverzoeken via Facebook veelvuldig te versturen.Tijd ook voor de kandidaat-gemeenteraadsleden om banden te smeden, hetzij door de markten af te schuimen, hetzij door online vriendschappen aan te gaan, bijvoorbeeld via Facebook. Kom je hen toevallig tegen dan krijg je de vriendelijke glimlach er gratis bovenop. En hopelijk verjaar je niet in die periode of je krijgt van alle partijen uitgebreide gelukwensen.

Maar hoe ervaren de nestors van de Zottegemse politiek de komende periode?

Hebben ze nog de aandrang om toch nog een bijdrage te leveren aan hun partij of hebben ze misschien nog goede raad voor de kandidaten of wellicht hebben ze nog goede idee ën die nog niet teruggevonden worden in de programma’s van de verschillende partijen?

Als eerste nestor stellen we Willy De Clercq voor, gekend door jong en oud.

Jarenlang was Willy één van de belangrijke gezichten van de huidige CD&V en als dusdanig weet hij heel goed wat er omgaat in het hoofd van de mensen en wat hen bezighoudt. Als geen ander weet hij ook dat “politiek” wisselvallig is en door één gebeurtenis kan een kiesprogramma erg gewild zijn of juist niet (meer). We ontmoeten Willy, een flinke tachtiger ondertussen, bij zijn thuis in deelgemeente Erwetegem. Hij komt net binnen van bij zijn schapen die pas lammeren kregen. Wanneer hij mij naar de zithoek begeleidt valt op dat zijn pas niet meer dezelfde is als voorheen. Hij laat er zich niet door van de wijs brengen en begint prompt over de wereldbeker voetbal en de prestaties van de Belgen.

Actief in verschillende organisaties, staat hij in Zottegem al jarenlang bekend als de man die jong en oud met elkaar verbindt. Als je vraagt welke pijlers door zijn leven lopen, komt hij al snel tot een opsomming: NMBS, de politiek, de “champagne” en de kerk — zijn rots in de branding. Passie is de rode draad die bij al deze activiteiten op het voorplan treedt. Zijn carrière aan de NMBS begon hij zowaar in 1953 in Diegem om te stoppen als onderstationschef in Zottegem. Graag praat hij over zijn vriend en vroegere baas Etienne Schouppe in dat verband. Politiek schopte hij het tot Eerste Schepen in Zottegem voor de CVP, huidig CD&V. Eerst was hij ocmw-raadslid en vervolgens schepen van respectievelijk landbouw, middenstand, burgerlijke stand, feestelijkheden en openbare werken.

Een rijk palmares als je het mij vraagt, waarbij hij letterlijk en figuurlijk aan de weg timmerde.

Als je hem spreekt over ‘de champagne’ en voornamelijk de pluk van de druiven flikkeren zijn ogen op. Het plukken van de druiven is een eeuwenoud gebruik in de wijnstreken van Frankrijk. Je staat heel dicht in de natuur, ontmoet mensen allerhande en komt heel veel te weten over de productie van wijn. Het moet voor hem een waar genoegen geweest zijn om dat zo 41 keer te kunnen verwezenlijken. Ik heb begrepen dat champagne Casters nog steeds de vriendschapsbanden aanhaalt met de recordhouder van de pluk. Nog elk jaar reist een Zottegemse ploeg plukkers in het najaar richting Frankrijk. Ondertussen zijn de smaakpapillen in Zottegem erg vertrouwd geraakt met het merk Casters

En verder, de kerk.

Samen met zijn goede vriend en lichtend voorbeeld, pastoor-deken Hans Vandenholen, geeft hij nog steeds present bij de vergaderingen en organisaties rondom het kerkgebeuren. Tot vandaag is hij voorzitter van de centrale kerkraad van de nieuwe parochie van Zottegem. Willy betreurt echter de verbrokkeling en de leegloop van de Kerk, al valt dit in Zottgem best mee. Hij is de overtuiging toegedaan dat goddienstige rituelen nodig zijn omdat ze een vertrouwde bedding geven aan het leven. Ondertussen is hij ook al 60 jaar voorzanger in Erwetegem. De kerk was en is nog steeds de grote troost en toeverlaat voor Willy, ook in de moeilijke periodes in zijn leven.

Als politiek beest is hij uiteraard het meest gekend en daarom vraag ik hem hoe hij staat tegenover het politieke gebeuren in Zottegem?

Binnenkort met de fietstaxi in Zottegem?

Stel Willy dat je nog in de lokale politiek zit, wat zou je dan willen voorstellen in je programma? Wat zou je nog willen realiseren?

“Wel, ik ben nog veel onder de mensen en dan hoor je wel hun verzuchtingen. Verbinden is steeds het woord geweest waarrond ik mijn leven heb opgebouwd, zowel priv é als politiek als beroepsmatig. Alles wat ik deed en doe draait daarrond. en nog steeds probeer ik op de één of andere manier op dit principe verder te bouwen. Gezien mijn leeftijd ben ik uiteraard ook veel in contact met oudere mensen. En dan valt het me wel op dat, zeker die oudere mensen, problemen hebben met hun mobiliteit. Soms is het moeilijk om van punt A naar punt B te geraken. Zo moeten ze soms naar het ziekenhuis AZ of het postkantoor en dan voelen ze zich aan hun lot overgelaten omdat ze daar niet eenvoudig in slagen. En je kan toch niets steeds zoon of dochter optrommelen voor een afspraak in het ziekenhuis, nietwaar? Als ik zie dat bijvoorbeeld in Brugge, Brussel, Gent, Hasselt de fietstaxi1 bestaat, dan vraag ik mij af of dat niet te organiseren is in Zottegem. Een eenvoudig gegeven maar zo belangrijk voor de mobiliteit van de minder mobile medemens! Iedereen wint erbij. En op die manier prikkel je mensen om wat vaker contacten te leggen en die te onderhouden. Zo kan Louis van de meerlaan eens op bezoekbij zijn oude vriend Gerard die in het OCMW-rusthuis verblijft en die vergeten is welke dag het is.”

“Dit verbinden staat voor de CD&V met stip vermeld. Ook omdat dit het probleem van de eenzaamheid aanpakt en de levenskwaliteit verbetert. Waarom bijvoorbeeld niet op regelmatige basis een tripje naar de bibliotheek, onze mooie bibliotheek in een prachtig park, en met de mogelijkheid om een lekkere koffie te drinken, ook op het terras. Of ook om urgente verplaatsingen mogelijk te maken. Natuurlijk moet wellicht gedacht worden aan de routes en de afstanden. Het kan niet de bedoeling zijn om Groot-Zottegem te bestrijken, eerder moet gedacht worden aan een straal van twee kilometer rond de markt of het station. Ook kan het niet de bedoeling zijn om boodschappen rond te voeren en of een reglementair vervoer te vervangen. Wel om mensen te brengen naar vaste plaatsen als de bibliotheek, het OCMW, het AZ enzomeer. De bedoeling moet zijn dat mensen geprikkeld worden om met anderen in contact te komen en die contacten te onderhouden en uit te breiden, eerder dan gans de dag de geraniums te tellen thuis. Het zou ook een mooi beeld geven in het Zottegemse straatbeeld. En zo kan je ook een nuttig geschenk geven aan mensen door hen een rittenkaart aan te bieden.”

Willy is zich wel bewust dat er zich praktische problemen kunnen voordoen, maar is ervan overtuigd dat er van het experiment zelf alles zal te leren vallen omdat het op die manier alle zwaktes zal blootleggen. Maar misschien kan een enquête daarover veel duidelijk maken denkt Willy. Het is duidelijk dat Willy betrokken blijft de plaatselijke politiek verder opvolgt.

Op de vraag of hij niet graag nog zelf had deelgenomen aan de verkiezingen zie ik voor de tweede maal zijn ogen blinken.

Rechtstreeks zal hij niet deelnemen zegt hij, doch zijn wijsheid zal hij ter beschikking stellen aan zijn partijgenoten. Graag toch zou hij nogmaals op stap gaan met zijn bloedbroeder Paul Lievens, doch de fysieke conditie laat hem dit niet toe. Het is duidelijk dat ondanks de leeftijd, het politieke beest in hem blijft leven, zeker met de verkiezingen in aantocht. Uiteraard kan ook hij niet voorspellen wie de winnaars en wie de verliezers worden. De maanden voor 14 oktober 2018 zijn dikwijls bepalend om de onbesliste kiezer te overhalen. Een van zijn uitspraken blijft in mijn hoofd spoken omdat ze de mens achter de politieker prijsgeeft: “zolang de gemaakte afspraken nageleefd worden en de verschillende partijen elkaar het zonlicht gunnen, is er ook vertrouwen.”

Ook verwijst hij naar een recent VRT programma, waar “oudere” politiekers als Celie Dehaene of Leona Detiège aan het woord komen en nog op de lokale lijsten staan. Het respect voor die personen is erg belangrijk en hun ervaringen spelen een grote rol. Ook zij haalden in de media het probleem van mobiliteit van ouderen in de binnenstad aan, probleem wat ondertussen Willy reeds had geopperd. De gemeenteraadsverkiezingen worden ondertussen ook zichtbaar in Zottegem. De partijen wapenen zich volop en zij willen er vroeg op uittrekken om nu reeds de mensen te overtuigen. Hopelijk trappen sommige partijen zich niet op de adem door zo vroeg in een ontsnapping te willen zitten. In elk geval zie ik Willy lichtjes geamuseerd en vragend vooruit kijken naar de komende verkiezingen en dit typeert hem als politieker en als mens, altijd benieuwd en steeds positief.