N-VA – CD&V kartel in Horebeke

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober trekken de N-VA en de CD&V in Horebeke met een kartellijst naar de kiezer.

Dieter Verscheure (N-VA): “In Horebeke werd de oppositie decennialang monddood gemaakt. De N-VA is er tijdens de huidige legislatuur in geslaagd om dit te veranderen. De vragen, de opmerkingen en de voorstellen van de oppositie worden eindelijk opgenomen in de offici ële verslagen van de gemeenteraad. Dat was tot nu toe niet het geval. Hiervoor diende het college van burgemeester en schepenen weliswaar eerst een terechtwijzing te krijgen van de gouverneur na een klacht van de N-VA.

Omdat de oppositie voorheen steeds de mond werd gesnoerd, hield de oppositie het meerdere malen na één legislatuur voor bekeken. Dit effende telkens het pad voor de zittende meerderheid. Dat zal niet het geval zijn bij de komende verkiezingen. De N-VA zal zich opnieuw in de kiesstrijd werpen.”

Bovendien word de N-VA lijst uitgebreid en versterkt dankzij een kartel met CD&V.

Dieter: “Het is al jaren zo dat we het met de besturen en de achterban van onze beide partijen in Horebeke heel goed met elkaar kunnen vinden. We delen de mening dat de democratie in Horebeke al veel te lang op slot zit. Dit is het nefaste gevolg van decennialang bestuur met dezelfde volstrekte meerderheid.

Daar hopen wij op 14 oktober verandering in te brengen.”

In de aanloop naar de verkiezingen van 2012 werd de N-VA afdeling onder leiding van huidig voorzitter Dieter Verscheure in de vergaderzaal van hotel Horenbecca onder ruime belangstelling opgericht. Toen reeds verschafte Luc Wachtelaer, eigenaar van hotel Horenbecca en CD&V partijlid, de N-VA logistieke steun. De roep om meer democratische inspraak was zijn drijfveer en die drijfveer is er nog steeds bij beide partijafdelingen.

Luc Wachtelaer( CD&V): “We hebben dezelfde motivatie en delen dezelfde democratische waarden. We willen samen streven naar meer rechtszekerheid voor alle Horebekenaren. We delen de mening  dat er in Horebeke jarenlang veel te weinig werd geïnvesteerd, dat de dienstverlening ontoereikend of gekleurd is,  dat er hoge nood is aan veilige fietspaden en zorg voor onze trage wegen, dat de jeugdbeweging in de kou blijft staan, dat er onvoldoende aandacht wordt besteed aan het leefmilieu en de openbare ruimte, dat er nood is aan duidelijker beleidsvisie omtrent de landbouw, het toerisme, de horeca, de middenstand, …. Daarom was het voor ons dan ook logisch om onze krachten te bundelen en hebben wij met N-VA en CD&V beslist om met één kartellijst naar de kiezer te trekken.”

Dieter en Luc : “Wij zijn ervan overtuigd dat heel wat Horebekenaren daar blij om zullen zijn en beloven iedereen dat we heel hard willen werken om Horebeke beter te maken voor iedereen ongeacht de politieke voorkeur.”