Urnengrafkelder in Oosterzele

De gemeenteraad keurde in zijn jongste zitting het gewijzigde reglement op de begraafplaatsen goed. Het is vanaf nu mogelijk om ook grafkelders te voorzien waarin enkel asurnen   begraven worden namelijk in een urnengrafkelder. (Reporter 17, foto DDL)

Op deze manier kan de gemeente het plaatsgebrek op sommige begraafplaatsen opvangen en kunnen families dat dat wensen, samen begraven worden. Voordien bestond enkel de mogelijkheid om een urne bij een kist te plaatsen.
Wie een concessie voor een grafkelder aanvraagt, zal vanaf nu een keuze moeten maken: een grafkelder voor kisten of een voor asurnen. Indien men kiest voor een kist blijft de mogelijkheid bestaan om per grafkleder zes asurnen bij te plaatsen. Wie voor een urnengrafkelder kiest, gaat een concessie aan voor twee of drie ‘lagen’ in plaats van voor twee of drie personen. Per laag kunnen 21 asurnen geplaatst worden. Het bijzetten van een urne kost 200 euro; bij iedere opening van een grafkelder wordt een kost van 100 euro aangerekend. Meer weten? Info: burgemeester Johan Van Durme, 0477 / 62 00 99, johanvandurme@skynet.be, schepen voor begraafplaatsen Christ Meuleman, 0497 / 48 08 51, christ.meuleman@skynet.be.    Reporter 17.