Zingemnaar Dirk Otte stopt met actieve politiek eind 2018!

“Ik ben na lang overleg tot het wijze besluit gekomen om op mijn zestigste wat meer te genieten van het leven”.

De Zingemse liberalen moeten naar de verkiezingen zonder Dirk Otte. Dirk Otte heeft beslist om aan het einde van deze legislatuur zich niet meer verkiesbaar te stellen zowel   voor de gemeentelijke als voor de provinciale verkiezingen. Hij heeft er een politieke carrière van veertig jaar opzitten, 24 jaar als gemeenteraadslid-fractieleider en 22 jaar als provincieraadslid.

Nochtans was hij enkele maanden geleden aangeduid als lijsttrekker voor de kartellijst

Open VLD/NVA/+ , maar na rijp beraad heeft hij  beslist om te stoppen.

Ik blijf wel deel uitmaken van het lokaal bestuur Zingem en blijf regiovoorzitter van Aalst-Oudenaarde.

Ik geef de fakkel door aan de jongere generatie en blik met een heel goed gevoel terug op mijn politieke loopbaan.

Dirk kijkt met veel genoegen terug op zijn politieke loopbaan !

“Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de steun en het vertrouwen tijdens mijn politieke loopbaan”.