Diamanten jubileum in Brakel (Miserez – Rubbens)

Julien Miserez en Marie Jos é Rubbens vierden hun diamanten jubileum ( 60 jaar gehuwd) in Brakel.
Julien werd geboren op 25 december 1935 in Nederbrakel en Marie Jos é op 28 december 1936 in Elst.

Hun huwelijk had plaats 10 juli 1958 in Nederbrakel en de jubilarissen tellen 3 kinderen.
Bij deze gelegenheid werden de jubilarissen ontvangen op het gemeentehuis van Brakel waar de gebruikelijke geschenken werden overhandigd.