‘Ge zei va Skanjbeek aske…’


De dorpsraden in Geraardsbergen schieten als paddenstoelen uit de grond. De bedoeling is om vergaderingen voor en door de dorpsbewoners te organiseren, waar de ontwikkeling van de deelgemeenten in overleg met het stadsbestuur wordt uitgestippeld. Cruciaal hierbij is een vlotte en structurele communicatielijn tussen bewoners en beleid. Geraardsbergen telt in totaal 17 dorpsraden, die stuk voor stuk actief zijn.

Een leefbaar dorp
Zo ging de Schendelbeekse dorpsraad in 2015   via een bewonersenquête van start. Deze raad ontpopte zich al snel tot een heel actieve kern. Van de aanvang af werd de nood aan ‘een leefbaar dorp’ geventileerd. De dorpsraad neemt actief standpunt in naar het stadsbestuur wanneer het over de inrichting van de gemeente gaat.

Daarnaast wensen de medewerkers om wat meer leven in de brouwerij te brengen en om de Schendelbekenaren op regelmatige tijdstippen samen te brengen. De dorpsraad engageert zich voor een proper dorp en wenst een langzame en rustige omgeving  waar de wagen moet wijken voor de zwakke weggebruiker.

Een eigen vlag
De medewerkers van de dorpsraden wensen ook de lokale identiteit meer vorm te geven en te onderstrepen. Daarvoor heeft Schendelbeke een eigen vlag gemaakt (zie foto). De dorpsraad heeft tevens ook een eigen tijdschrift waar activiteiten worden aangekondigd en besproken, maar waar tevens verhalen en foto’s van uit de oude doos worden bovengehaald. Om de identiteit nog meer te accentueren, wordt regelmatig gecommuniceerd in het plaatselijk dialect: ‘het Skanjbeeks’. Deze week organiseerde de dorpsraad een kermis.  Het werd een groot succes.

Actieve participatie
Het succes van de wijkwerkingen en de dorpsraden onderstreept de noodzaak aan meer samenhorigheid, grotere inspraak en hogere leefbaarheid van de nabije omgeving. De dorpsraden wensen ook actief te participeren aan het beleid van de lokale overheid. De dorpsraden zijn een belangrijk middel voor het organiseren van de lokale democratie. De lokale politici zullen met de dorpsraden rekening moeten houden.

Julien Borremans