Rotary lint kent nieuwe eigenaar

11/07/2018 – Zottegem – De Rotary Club hanteert een systeem van werkjaren waarin er telkens een nieuwe voorzitter aangesteld wordt. Etienne Van Oudenhove mocht met glans zijn werkjaar 2017-2018 afsluiten en zijn lint doorgeven aan de unaniem verkozen nieuwe voorzitter Eric Glorieus.

Het Rotary wiel blijft draaien, dag in dag uit, en dit in Zottegem al sinds 1981. Het was destijds wijlen Adv. Edwin De Maesschalck die samen met een paar vrienden de club oprichtte. Het motto van Rotary is “Service above self” waarmee wordt bedoeld: je eigenbelang ondergeschikt maken aan dat van de maatschappij. Het geluk dat hen te beurt valt willen ze delen met hen die dat geluk niet kennen. Veel lokale projecten krijgen jaarlijks van de club financi ële hulp. Ook internationale projecten worden gesteund.

Spiegeltent

Om die doelstellingen te realiseren organiseert de club tal van fundraising   activiteiten. De meest bekende zijn ondertussen de  “M(eat) and Dance” BBQ  die in september doorgaat in de Bevegemse Vijvers en de ondertussen legendarische spiegeltent op de markt tijdens de Pinksterkermis. De club zal ook dit jaar terug vertegenwoordigd zijn op de kerstmarkten.

Onder impuls van een zestal enthousiaste leden werd voor dit Egmont herdenkingsjaar een biertje gebrouwen dat de toepasselijke naam “Kop-Af” meekreeg.

Dit bier dat op dit moment een gisting op de fles kent zal optimaal “op dronk” zijn vanaf september. Te degusteren op onze activiteiten en voor de liefhebber te bestellen via  kurtrotaryzottegem@gmail.com. De opbrengst gaat naar lokale goede doelen.

Kopaf – Zottegems Rotary Bier
Dit jaar organiseren ze voor de 10de keer hun verkeersveiligheidsactie. Een paar 1000 laatste jaars studenten uit het basisonderwijs van de Zottegemse scholen kregen ondertussen al onderricht in de “dode hoek problematiek”. Deze actie wordt bijzonder gesmaakt door schooldirecties, ouders en de kinderen zelf!
“Wie onze club kent weet waarom wij de titel “beste club van het land” kregen. Wie onze club (nog) niet kent, wees welkom op al onze activititeiten!” aldus Marnic De Clercq PR Rotary Zottegem en ex-voorzitter van het werkjaar 2015-2016.
Bij De Beiaard wensen we Eric Glorieus veel succes als voorzitter voor zijn werkjaar 2018-2019 en komen zeker een kijkje nemen tijdens de boeiende activiteiten van de club.