AGB Merelbeke tekent beroep aan tegen uitspraak ‘boerkiniverbod’

Het Autonoom Gemeentebedrijf Merelbeke zal beroep aantekenen tegen de gerechtelijke beslissing waarbij zij verplicht wordt haar reglement aan te passen omtrent het gemeentelijk zwembad.

In het tussenvonnis wordt bezwaar gemaakt over een verbod tot zwemmen in boerkini. Hiervoor wordt verwezen naar het uiten van een algemeen aanvaarde geloofsovertuiging. De passage uit het intern zwembadreglement wordt als een directe vorm van discriminatie aanzien door de kortgedingrechter. In samenspraak met het schepencollege te Gent zal ook Merelbeke deze beslissing aanvechten bij een hogere beroepsinstantie. Het bestuur is het niet eens dat het reglement een vorm van discriminatie inhoudt. Het reglement beoogt enkel de goede en correcte verstandhouding tussen gebruikers van het gemeentelijk zwembad, dit zonder onderscheid qua geloof of overtuiging. Het bestuur stelt vast dat op diverse argumenten die zij ontwikkelde in de procedure niet geantwoord is. De publieke heisa die vandaag opnieuw losbarst, bewijst dat er over dit thema heel wat interpretatie- en meningsverschillen bestaan, die het de moeite waard maken dit dossier voor te leggen aan een beroepsinstantie.