Win een stylo!

Onderzoek naar geluk toont aan dat 50% van de 50-minners eenzaam is. En daar heb ik een oplossing voor: schrijf! Neem een blad papier en een stylo of een Bic, van mijn part een Parker of een Waterman, en schrijf! Schrijf een brief!

Toen ik een jaar of zestien was kreeg ik op een dag een brief in de bus. Een handgeschreven brief van een meisje uit mijn klas met de vraag of we niet eens zouden afspreken. Het was grote vakantie en in die grote vakantie zagen we elkaar niet echt veel meer. Bellen was direct zo direct en we hadden trouwens nog geen GSM. Het moest dus maar via een brief. Ik schreef een brief terug en wachtte vol ongeduld, als de vader op zijn hoopje zand, op antwoord in de vorm van een velletje papier, overhandigd door een veel te dikke, benevelde postbode. En zo spraken we af. Er was verlangen en verwachting. Er was geen verwarring en onduidelijkheid over de intentie. Van #metoo was nog geen sprake, al was dat het antwoord waar we allebei op hoopten. We hadden onze woorden veertien keer overwogen voor we de letters op papier zetten en een vijftiende keer voor we de brief op de bus deden. Er werd afgesproken. Het was echt en tastbaar en je had de papieren uitnodiging in je hand. Die brief was een vrijgeleide tot het betere kuswerk met wederzijdse toestemming op papier.

Vandaag sturen we een sms of msg. “Waar ben je?”,“Wat doe je?”. En we verwachten binnen de nanoseconde antwoord. Als we binnen de drie scheten geen antwoord gekregen hebben worden we onzeker en voelen we ons in de steek gelaten. We baseren de echtheid van onze relaties op een “short message” en hopen de juiste “emoji” gebruikt te hebben. Een “emoji”, hoe goed gekozen ook, zal nooit een glimlach vervangen. En een “x” nooit een afscheidszoen op je wang.

Gooi die smartphone dus weg en schrijf een brief. Maak een afspraakje. Doe je broek terug aan en neem een douche, maar dan liefst in omgekeerde volgorde. Kam je haar en strijk je hemd. En als je niet zinnens bent je smartphone weg te gooien, laat hem dan thuis. De wereld zal niet vergaan omdat je die post van die rare hond die panfluit speelt niet gezien hebt. Je smartphone kan trillen, je brief zal een aardbeving veroorzaken!

En om jullie daar bij te helpen geef ik 5 pakketten weg bestaande uit 2 stylo’s en 2 enveloppen. E én stylo voor vraag en één voor antwoord. Met een simpel berichtje naar ondergetekende kan je een pakketje winnen. Je kent niemand aan wie je een brief wil schrijven? Schrijf hem dan naar mij. Want ook ik ben soms een beetje eenzaam. Maar dat is niet erg.

#schrijfeenbrief naar #debeiaard, want #wieschrijftdieblijft niet bij de pakken zitten!

Deze actie is onderworpen aan regels die we zelf “à la minute” uitvinden en aanpassen. Raadpleeg ook onze privacy politie. Met klachten kan u op een ander terecht.

Groetjes

Eric