Johan Van Durme gaat opnieuw voor het burgemeestersambt

14 oktober nadert. In enkele straten staan ondertussen al enkele borden. CD&V/N-VA, Open Vld plus, Groen en Vlaams Belang, vier partijen maken zich op voor een lokale krachtmeting. Aan de Oosterzelenaars te bepalen welke 23 raadsleden de komende zes jaar de gemeente zullen besturen. Zoals reeds meegedeeld stappen CD&V en de N-VA met een gemeenschappelijke lijst naar de kiezer. Huidig burgemeester Johan Van Durme (CD&V) is lijsttrekker, en opmerkelijk nieuwkomer Orville Cottenie (NV-A) is lijstduwer. Omwille van de herkenbaarheid werden de kandidaten van beide partijen geclusterd. CD&V trekt de lijst in groep (15), NV-A duwt de lijst met acht kandidaten (vorige gemeenteraadsverkiezing met 4 kandidaten). Burgemeester Johan Van Durme gaat opnieuw voor het burgemeestersambt. Hij heeft de intentie, samen met zijn ploeg CD&V/NV-A, om van Oosterzele een gemeente van de toekomst te maken. (Reporter 17, foto Danny De Lobelle).

DB: Burgemeester, wat is het beste wat er de voorbije zes jaar is gebeurd?

JVD: ‘Verenigingen, buurtinitiatieven, buurtwinkels, ziekenzorg, jeugdverenigingen, vrijwilligers, scholen, kinderopvang, kermissen die onze inwoners elkaar hebben laten ontmoeten, die op hun beurt onze inwoners duurzame vriendschappen en waardevolle relaties heeft gegeven in het GC De Kluize, bib, sporthal, clublokaal, GC IJzeren hekken, Erfgoedhuis, mannekesschool, Pallieter, nieuwe kring, de Rots, Parochiecentrum, De Kring, marktplein, caf és en restaurants in onze mooie landelijke bruisende gemeente. De ontwikkeling van Groot Bewijk met bouw van rusthuis en assistentiewoningen voor onze senioren en bouw van betaalbare koop- en huurwoningen voor jonge gezinnen’.

DB: Wat is het slechtste, het meest ontgoochelende,…wat er de voorbije legislatuur is gebeurd?

JVD: ‘Onze mensen hebben nog nooit zo gemakkelijk en ver kunnen reizen als in deze tijden en nog nooit heeft men zijn buren zo slecht gekend als vandaag de dag.Nog nooit hebben onze communicatiemiddelen (GSM, ipad, TV, PC, …) zo goed geweest als vandaag en nog nooit zijn we zo slecht geïnformeerd geweest over de info die we echt nodig hebben als vandaag’.

DB: Wat is de topprioriteit voor de komende zes jaar?

JVD: Een nog betere dienstverlening door OCMW, politie en gemeentediensten op DORP 1 samen te brengen. Dit betekent verkoop Gootje 2 OCMW gebouw en verkoop Windekekouter 54 politiegebouw. Een vernieuwd en aangepast gemeentehuis op DORP 1 waarbij de mensen die er moeten werken en onze jeugd die de toekomstige gebruikers zijn van ONS gemeentehuis betrokken worden in het ontwerp en uitvoering van deze ontmoetingsplaats voor de komende decennia. INZET op veiligheid, landelijkheid en warme gemeente zonder droogte.                               Reporter 17