Dirk Draulans opent expo rond Burreken in Horebeke

Het natuurgebied het Burreken is één van de meest schilderachtige plekjes in de Vlaamse Ardennen. Bloemrijke bronbossen, kabbelende beekjes, weitjes omzoomd met knotwilgen en holle wegen wisselen elkaar in een kleinschalig patroon af in het Burreken. In het voorjaar word je er overdonderd door de bloemenpracht van bosanemonen, daslook en wilde hyacinten. Ze zorgen in het voorjaar voor een kleurenfestijn van blauw, geel en wit. Op de plaatsen waar het grondwater aan de oppervlakte komt groeien er zeldzame planten zoals goudveil, hangende zegge en reuzenpaardenstaart. De gemengde beuken- en eikenbossen vormen ook een ideaal leef- en broedgebied voor tal van bosvogels zoals wespendief en 4 soorten spechten. Wie geluk heeft kan in het Burreken ook een vos of een ree spotten. De graslanden worden in de zomer begraasd door runderen van lokale landbouwers en de zeldzame exmoorpony’s. In de herfst en winter kan je er trekvogels bewonderen die er komen rusten en zich tegoed doen aan de vele bessen en vruchten. Het natuurgebied wordt door Natuurpunt beheerd. Met het juiste beheer hopen vrijwilligers de verscheidenheid aan planten, dieren en biotopen te behouden en verder te ontwikkelen. Ze doen dit samen met lokale landbouwers, buren, scholen en jeugdverenigingen. Op vraag van Natuurpunt heeft landschapsfotograaf Paul Muylaert het natuurgebied het Burreken twee jaar lang doorkruist. Het resultaat: unieke beelden met verrassende landschapspatronen en close-ups. Deze tentoonstelling presenteert het natuurgebied het Burreken in al haar schoonheid. De foto’s zijn op groot formaat te bewonderen in een rondreizende tentoonstelling die de komende maanden ondermeer in het NEC De Kaaihoeve zal opgesteld worden. De fototentoonstelling zal echter op 19.08 in primeur worden geopend op het Geuzenfeest te Horebeke. Niet toevallig want de fotograaf Paul Muylaert is daar al jarenlang huisfotograaf. Dirk Draulans, bekend wetenschapsjournalist en te gast voor een lezing, zal samen met de fotograaf de tentoonstelling openen. Adres: A. Hansstraat, 9667 Horebeke, aanvang 16u30. Zelf op stap: Er lopen doorheen het gebied twee bewegwijzerde wandelroutes. De eikelmuisroute (7,5 km) voert je langs trage wegen richting Brakel en toont je onderweg onder meer weidse landschappen, holle wegen en kleine bronbossen. De vuursalamanderroute (7 km) leidt je doorheen het hart van het Burreken langs voormalige akkers en hooiweiden, houtkanten en heggen, soortenrijke loofbossen en kabbelende bronbeekjes. www.natuurpunt.be of www.burreken.be

Film
Op zaterdag 25 augustus wordt er in het Burreken ‘Film in het Bos’ georganiseerd. De film ‘Wild’ wordt er geprojecteerd. Dueren open om 20u – film om 21u. Dit in een organisatie van Gezinsbond In de Rand, Natuurpunt Burreken en BOSPLUS. INSCHRIJVEN VIA www. bosplus.be