voorZwalm zet jonge, bekwame kandidaten bovenaan

 

 

Als eerste politieke formatie brengt voorZwalm haar volledige lijst naar buiten! Zonder te willen vervallen in de traditionele geijkte beschrijvingen, maar toch: het is de perfecte balans geworden tussen nieuwe, bekwame en jonge dynamiek en ervaren kenners van het sociaal leven in Zwalm. Zoals Zwalm anno 2018 is samengesteld. We zijn erg fier op onze lijst vertelt lijsttrekker Bruno Tuybens.

 

De lijst wordt getrokken door Bruno Tuybens en Francia Neirinck, de gezichten van de twee politieke partners die voorZwalm vorm geven. Bruno is de vorige burgemeester, gewezen sp.a Staatssecretaris en Kamerlid en momenteel zelfstandig consultant in de financi ële sector, Francia is de voorvrouw van Groen en commercieel directeur van een groot uitgeversbedrijf in Brussel.

Daarnaast maakt ook het christelijk geori ënteerd middenveld deel uit van voorZwalm. Met Greet Van Herpe op plaats vier van de lijst, lerares wiskunde en bestuurslid van de Zwalmse Gezinsbond, wordt dit sterk onderlijnd.

Heel wat nieuwe namen

Op de eerste zes plaatsen op onze voorZwalm-lijst staan drie nieuwe kandidaten, allen dertigers die voor het eerst op de lijst staan. Dit zijn Tom Aelbrecht (economist van opleiding, directeur van het woonzorgcentrum van het OCMW van Ronse, ook voorzitter van de lokale sp.a afdeling, op plaats 3), de juriste Anke Thuy (toezichthouder voor de Vlaamse overheid in de sociale huisvestingsector, die de strijd voor meer verkeersveiligheid zal aanvoeren, op 5) en milieu-expert Karel De Wagter (die op even gedreven wijze de handschoen opneemt voor een duurzame toekomst voor alle kinderen, op 6). Alle drie bekwame, dynamische jonge mensen die we graag bovenaan de lijst hebben gezet. Overigens, bij de eerste zeven kandidaten vinden we vier dertigers, want Nina Roest staat op 7. Nina is een 33-jarige politicologe en de afgelopen zes jaar OCMW-raadslid in onze gemeente.

 

Onze lijst wordt geduwd door ervaren beleidsmensen. De populaire gewezen schepenen Patrick Moreels (plaats 19) en Emmy Herregodts (plaats 18) zijn bijzonder gemotiveerd om het voorZwalm-resultaat op een nog hoger niveau te tillen. Beide waren de voorbije zes jaren gemeenteraadslid en daarvoor succesvol en dynamisch actief als schepen. Ook gemeenteraadslid en actieve senior Edith De Temmerman duwt de lijst vanop plaats 17.

 

Verder op de lijst staan nieuwe namen als Luc Van Moorleghem (voorzitter van wandelclub Op Stap Zwalm, op 8), Sabine Meerschaut (verpleegkundige voor Bond Moyson in Zwalm, op 9), Hans Van der Meeren (voormalig voorzitter van de Vrienden van de Zwalmse Dorpen, op 10), Ann Walraet (bestuurslid KVLV Munkzwalm en personeelsvertegenwoordigster bij Huize Roborst, op 11), Rony Vagenende (gepensioneerd fiscaal ambtenaar en actieve vrijwilliger, op 13) en Leon Van der Sijpt (zeer actieve senior, die als orgelist en zanger menig dansfeest begeleidt, op 15). Het groene gedachtengoed wordt verder vertegenwoordigd door Marie-Paule De Geeter (sociaalvoelende werker, op 12), Cath érine Ghysels (gepensioneerde lerares piano, op 14) en Vincent Decroock (historicus en als Natuurpunt-gids sterk betrokken bij onze regio, op 16).

 

 

 

 

X