De Zwalmse Open Vld lijst

De Zwalmse Open Vld weegt op het beleid in het 12-dorpenparadijs en gaat vol ambities naar de gemeenteraadsverkiezingen.
De lijst ziet er als volgt uit:

1 Johan De Bleecker
2 Pascale Adriaens
3 Werner Baudewijn
4 Monique De Waele
5 Guido De Temmerman
6 Jessica Dijst
7 Matthijs Verschraegen
8 Liliane Van de Velde
9 Chris Kesteleyn
10 Ang élique De Clercq
11 Teun Dhondt
12 Wouter De Pandelaere
13 Johan Duprez
14 Hilde De Cauwer
15 Delfine Verbruggen
16 Marina De Vos
17 Mario Baert
18 Marleen Mornie
19 Jozef Van den Bulcke

Op 14 oktober 2018 trekt iedereen naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Open Vld Zwalm, de partij die momenteel bijna de volledige beleidsploeg in Zwalm levert, waaronder de burgemeester, drie schepenen, de OCMW-voorzitter en de voorzitter van de gemeenteraad, trok haar campagne op gang op vrijdagavond 31 augustus, in zaal Thetalia in Munkzwalm. Lijsttrekker Johan De Bleecker licht toe.

Johan De Bleecker: “Ik ben inderdaad zeer enthousiast over onze lijst. Het klinkt misschien clich é, maar onze kandidaten zijn stuk voor stuk enthousiaste en gedreven mensen van Zwalm die staan te popelen om een degelijk beleid te voeren in de komende legislatuur. En ik durf te zeggen dat we een team hebben samengesteld waar diversiteit centraal staat, op verschillende vlakken. Jong en oud, man en vrouw, de twaalf Zwalmse deelgemeenten, wat dit alles betreft, is de lijst evenredig verdeeld. En onze kandidaten hebben elk hun eigen expertises op politiek of professioneel vlak, hun eigen ervaring, hun eigen interesses. We hebben kandidaten die er al één of meerdere beleidsperiodes hebben opzitten, en er zijn nieuwe mensen die ambitieus zijn en met volle energie aan het beleid willen deelnemen. Er zijn geboren en getogen Zwalmenaars, en er zijn nieuwkomers die in Zwalm hun leven willen uitbouwen en zich willen inzetten voor de gemeente. Een fantastische mix van mensen! Ik ben werkelijk trots een dergelijke lijst te kunnen en mogen aanvoeren; met zo’n ploeg ga ik graag en vol vertrouwen naar de verkiezingen toe!”

“We gaan een positieve campagne voeren, waarbij we onze verwezenlijkingen van de voorbije zes jaar in de kijker willen zetten, maar waarbij we ook onze ambities voor de toekomst aan de Zwalmenaar willen bekend maken. En hierover willen we graag in gesprek gaan. Bij de mensen thuis, aan de deur, of via onze website of andere sociale media. Iedereen die opmerkingen heeft over ons beleid, of die vragen, voorstellen en idee ën heeft voor de toekomst, is welkom. En uiteraard willen we van de komende weken ook gebruik maken om een aantal zaken die door onze politieke tegenstanders dag na dag foutief worden voorgesteld, recht te zetten. We hebben daaromtrent trouwens nog een verrassing in petto. Maar dat is voor later.”

“Ja, sommigen vinden dat we wat laat zijn met de bekendmaking van onze lijst, maar daar gaat het ons niet om. Ten eerste, we zijn de partij die het beleid in Zwalm heeft ontwikkeld en uitgevoerd, en dat gaan we ook blijven doen de komende weken. Het is niet omdat het verkiezingen zijn, dat we nu plots enkel nog campagne gaan voeren. Integendeel, er staat nog heel wat op de agenda. En ten tweede, het gaat er ons niet om de eerste partij te zijn in Zwalm die haar lijst bekend maakt. Laat dat maar over aan de oppositie, dat is haar rol. Wij werken, we doen voort, we hebben een ambitieus, origineel en creatief programma dat de uitdagingen van de toekomst aangaat, en het campagnevoeren start nù.”

“’Gewoon doen’ is de slogan waarmee Open Vld over gans Vlaanderen naar de verkiezingen trekt, en in Zwalm blijkt ook duidelijk dat ‘gewoon doen’, werkt! We hebben een zeer goed beleid gevoerd, we zijn onze beloftes nagekomen, meer dan 80% van ons programma uit 2012 werd gerealiseerd! Kijk maar eens naar de resultaten van de enquête van De Standaard, of van de Vlaamse stads- en gemeentemonitor. Zwalm is een gemeente waar we terecht fier op zijn, veiliger dan de omringende gemeenten, leefbaarder, groener, en de gemiddelde Zwalmenaar is rijker dan de gemiddelde Vlaming. Dit is dankzij ons, dankzij Open Vld, dankzij òns beleid in Zwalm. En we zijn zò ambitieus dat we het in de toekomst nog beter willen doen. M ét onze ploeg die klaarstaat. En m ét de steun van alle Zwalmenaars.”

“En ja, ik heb het volle vertrouwen in de uitslag van de verkiezingen. Je mag niet op de feiten vooruit lopen natuurlijk, maar er zijn drie redenen waarom ik vertrouwen heb.
Ten eerste, omdat we een uitstekend beleid hebben gevoerd. We gaan met een prachtig palmares naar de verkiezingen, iets wat de andere partijen in Zwalm niet kunnen zeggen. Ik durf te stellen dat we de beste legislatuur zijn sinds vele jaren!
Ten tweede, omdat we over een schitterende ploeg beschikken die klaar staat voor opnieuw zes jaar liberaal beleid.
En ten derde, omdat we met onze partij een toekomstprogramma hebben uitgewerkt dat ambitieus is, een programma dat de uitdagingen voor de toekomst aangaat. We trekken naar de kiezer onder de slogan “Gewoon doen, werkt”, en dat ‘doen’ hebben we doorgetrokken in ons programma. De titel van ons programma is “Zwalm doet het! Voor een duurzame, dynamische en digitale gemeente!” Dat zijn de kernwoorden van ons toekomstprogramma. We gaan voor een duurzame gemeente, voor een dynamische gemeente, voor een slimme digitale gemeente, voor een warm en leefbaar Zwalm. En hiertoe gaan we een open, een inclusief, een degelijk en betrouwbaar, een financieel

correct, en een innovatief beleid voeren!”

Huidig burgemeester Karen De Colfmacker werd in de bloemetjes gezet door de volledige partij.
Karen stopt er immers mee na deze legislatuur en doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.
.