Veroorzaakt hout stoken 4.100 vroegtijdige sterftegevallen ?


Metingen in Vlaanderen en Duitsland verschillen grondig

Stigmatiseert VMM mensen die hout stoken ?

De Vlaamse Milieu Maatschappij komt elk jaar met dezelfde boodschap dat hout stoken de voornaamste oorzaak is van fijn stof.

Men verwijst hierbij naar 4.100 vroegtijdige sterftegevallen.

Maar is dit werkelijk zo, of wordt een zondebok gezocht bij de meestal minder vermogende bevolking die zich bedient van de goedkopere verwarming met hout ?

Minister Joke Schauvliege was begin dit jaar tijdens Batibouw zeer begripvol voor mensen die uit financi ële noodzaak hout gebruiken als hoofdverwarming.

De VMM heeft er wel werk van gemaakt, over 650 pagina’s wordt de luchtkwaliteit in 2017 in Vlaanderen uitvoerig beschreven.

Maar we hebben er onze bedenkingen bij als we de resultaten van VMM vergelijken met de resultaten van de metingen uitgevoerd door het Duitse Umweltsbundesamt.

Vlaanderen grenst aan Duitsland en is qua levensgewoonte en gebruiken best vergelijkbaar met de oosterburen.

Vlaamse meetwaarden

Zowel in Vlaanderen als in Duitsland werden metingen uitgevoerd naar het aantal fijne stofdeeltjes met factor PM10.

De vier grootste vervuilers met fijn stof worden vermeld.

De Vlaamse meetresultaten geven aan dat in Vlaanderen de huishoudens verantwoordelijk zijn voor 40 % van dit aantal stofdeeltjes.

Dan volgt het verkeer met   19 %, vervolgens de industrie die verantwoordelijk zou zijn voor 16 % en land- en tuinbouw voor 10 %.

Opvallend bij de huishoudens de grootste vervuiler met fijn stof wordt altijd verwezen naar de houtverbranding, terwijl veel meer andere fossiele brandstof wordt aangewend.

Duitse meetwaarden

Umweltbundesamt maakte eveneens de grootste vervuilers van fijn stof met factor PM10 bekend.

In Duitsland is het de industrie die die verantwoordelijk is voor 40 % van het aantal deeltjes fijn stof met factor PM10.

Daarna komt het verkeer dat verantwoordelijk is voor 19 % van die uitstoot, gevolgd door de land- en tuinbouw met 15 % van de uitstoot van fijnstof.

De uitstoot van fijn stof met factor PM10 veroorzaakt door huishoudens werd in Duitsland bepaald op amper 14 %.

Alhoewel we niet twijfelen aan de meetmethodes van VMM is het wel zeer eigenaardig dat in Vlaanderen vooral de houtverbranding aangewezen wordt als grote schuldige aan de uitstoot van fijn stof.