Beiaard-verkiezingsinterviews: Leen Goossens, CD&V Zottegem

Beiaard-verkiezingsinterviews. Maak kennis met Leen Goossens, plaats 2 CD&V Zottegem.

Wat wil je in Zottegem behouden?

Door de renovatie van het centrum is er een nieuwe dynamiek in Zottegem merkbaar.  We zijn opnieuw een bruisende centrumstad waar het aangenaam is om te wonen, werken en winkelen en waar er altijd wel iets te beleven valt. De keuze om de markt autovrij te maken bleek de enige juiste te zijn.   Sinds de renovatie vinden er tal van evenementen plaats. Mede dankzij ondernemende inwoners en   verenigingen hebben we een goedgevulde activiteitenkalender, denk maar aan de Egmonttasting, spiegeltent, dorp van de Ronde, 11-juli viering, autovrije zondag, dag van de klant en ga zo maar door.  De talrijke initiatieven op dit vlak moeten we verder blijven ondersteunen, zowel financieel als logistiek.

Wat wil je in Zottegem veranderen?

De heraanleg van de Heldenlaan en de bouw van het Cultuurcentrum in combinatie met de stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans moeten de volgende zes jaar gerealiseerd worden.

Zowel de culturele verenigingen als ons eigen CC Zoetegem heeft nood aan nieuwe infrastructuur die beantwoordt aan de modernste vereisten. Een betere huisvesting voor onze muziekacademie zal haar een boost geven. Door deze eveneens op de Sanitary site te realiseren, zorgen we voor een verdere centralisatie van de stadsdiensten op één locatie, wat het zowel voor de burger als het personeel eenvoudiger maakt om de stadsdiensten te bereiken.

We hebben een vernieuwde markt, Hoogstraat, Zavel, Sationsstraat en Stationsplein. Nu moet ook de Heldenaan aan de beurt komen. Door deze mee te integreren in het reeds heraangelegde deel van het Centrum zal dit opnieuw een parchtige groene toegangslaan naar het marktplein worden.

Noem twee prioriteiten uit jouw programma.

het gezond financieel beleid verder zetten: we beheren de stadskas als een goede huisvader. Door slimme besparingen en snelle effici ëntiewinsten hebben we de voorbije jaren meer dan 1,5 miljoen euro kunnen besparen zonder aan de dienstverlening te raken. Die weg willen we blijven volgen. Zoals in het verleden altijd het geval was, moet er ook in de toekomst jaarlijks een budget met een positief resultaat worden voorgelegd. Door de talrijke investeringen die we hebben gerealiseerd is onze schuld gestegen.   Jaarlijks wordt een deel van de aangegane schuld terugbetaald én   we hebben er steeds voor gezorgd dat er voldoende financi ële ruimte blijft om de toekomstige investeringen zoals de bouw van de Cultuurzaal, ondergrondse parking aan het oud-college, heraanleg Heldenlaan, enz. aan te gaan. Onze autofinancieringsmarge (criterium dat door Vlaanderen gebruikt wordt om na te gaan of we onze schulden kunnen terugbetalen) is  steeds positief. Ook aan dat uitgangspunt willen we niet raken.

De plannen voor een betere leefomgeving verder uitvoeren: het afgelopen jaar hebben we veel tijd en energie gestoken in het opmaken van een ambitieus klimaatplan. Bedoeling daarvan is dat we de  de CO2 — uitstoot drastisch verminderen. De komende zes jaar willen we de erin voorziene maatregelen en acties verder in de praktijk brengen o.m. door werk te maken van duurzame stadsgebouwen, inzetten op autodelen, deelfietsen, elektrische mobiliteit, stimuleren van de deeleconomie, korte ketenaankopen, huidige straatverlichting vervangen door LED-verlichting, enz.  Kers op de taart wordt de realisatie van  Milieu Educatief Centrum  in het oude schoolgebouw op Beisloven.

Wat is je favoriete plaats in Zottegem en waarom?

Ik heb niet echt één favoriete plek, maar wel een favoriet loopparcours. Iedereen weet dat ik graag en regelmatig loop. Ik vertrek vaak van thuis en maak gebruik van onze trage wegen om  langs Sint-Goriks en Erwetegem terug naar Oudenhove te keren. Onderweg geniet ik dan van het prachtig uitzicht op de glooiingen van onze Vlaamse Ardennen en realiseer ik me weer in wat voor een prachtige groene en rustige omgeving we wonen.

14 oktober in Zottegem? Klik op foto voor de analyse van De Beiaard-redactie

Kennis maken met andere kandidaten? Klik op de foto voor een interview

Peter Lagaert, plaats 10 N-VA Zottegem
Margot Lenssens, plaats 19 Groen Zottegem
Wim Van Geert, plaats 2 Groen Zottegem
Jan De Maesschalck, lijstduwer Open VLD Zottegem
Isabel Merckaert, plaats 13 Groen Zottegem