Beiaard-verkiezingsinterviews: Wim Van Geert, Groen Zottegem

Beiaard-verkiezingsinterviews. Maak kennis met Wim Van Geert, plaats 2 Groen Zottegem.

Wat wil je in Zottegem behouden?

Als muziekliefhebber vind ik dat Zottegem als kleine provinciestad haar diversiteit aan muziekfestivals moet koesteren. Dit mag echter niet ten koste gaan van de leefbaarheid van de omwonenden waarbij geluidsnormen en vergunningen moeten gerespecteerd worden. Daarom pleit ik bijvoorbeeld voor een soort van ‘parkconcerten on tour’ waarbij elke deelgemeente aan bod zou kunnen komen en zodoende de eventuele overlast dat dit met zich meebrengt gespreid kan worden.

Wat wil je in Zottegem veranderen?

Er is dringend nood aan een volwaardig en globaal mobiliteitsplan en dit zowel voor de stationsbuurt, de centrumstraten als deze die ernaar toe leiden. Hierbij dient natuurlijk rekening gehouden te worden met het winkelcentrum dat verder gepromoot moet worden terwijl het cre ëren van baanwinkels moet worden stopgezet.

Noem twee prioriteiten uit jouw programma?

Een groene gordel rond Zottegem: het aaneenschakelen van bestaande natuurgebieden zoals de Zwalmvallei, de Molenbeek en de Steenbergse bossen tot één geheel. Doelstelling zou moeten zijn dat vanuit elke deelgemeente de mogelijkheid geboden wordt een natuurgebied in te gaan.

Trage wegen en fietssnelwegen: momenteel ligt een unieke kans voor het grijpen om het nieuw aangelegde Beislovenpark te verbinden met het Jan De Lichte pad want de bestaande kaart ‘Wandelnetwerk Zwalmvallei’ vertoont immers een hiaat vanuit het centrum. Het Mijnwerkerspad kan dan weer als fietssnelweg uitgebreid worden via de spoorlijn Oudenaarde-Zottegem richting centrum.

Wat is jouw favoriete plaats in Zottegem?

De openbare zitbank aan de Kortendries in Sint-Goriks Oudenhove. Van daaruit heb je een prachtig zicht over de Zwalmvallei dat mij tot rust kan brengen. Als we dergelijke stukken natuur willen behouden zal er zeker werk moeten gemaakt worden van de betonstop op het platteland.

14 oktober in Zottegem? Klik op foto voor de analyse van De Beiaard-redactie

Kennis maken met andere kandidaten? Klik op de foto voor een interview

Peter Lagaert, plaats 10 N-VA Zottegem
Margot Lenssens, plaats 19 Groen Zottegem