Beiaard-verkiezingsinterviews: Peter Lagaert, N-VA Zottegem

Beiaard-verkiezingsinterviews. Maak kennis met Peter Lagaert, plaats 10 N-VA Zottegem.

Ik ben Peter Lagaert en woon sinds 1993 samen met mijn echtgenote Marleen Vergaert aan de Sabina Van Beierenlaan. Onze kinderen Tom en Liesbet zijn intussen uitgevlogen. Rosalie woont nog thuis en is ook kandidaat op de N-VA lijst ( plaats 23). Ik werk bij de Nationale Bank als diensthoofd. Ik ben lid van Davidsfonds Zottegem (tot voor kort was ik ondervoorzitter), engageer me bij de Bevegemse Buren ( tot voor kort was ik buurcontactpunt) en ben lid van de Sint-Gorikskring.

Wat wil je in Zottegem behouden?

Zottegem combineert de voordelen van een stad met een ruime keuze aan winkels, scholen, diensten en een goed aanbod aan openbaar vervoer met die van een dorp met nog heel wat groen, veel verengingen met een ruim aanbod aan activiteiten waar mensen elkaar nog echt ontmoeten. Die troeven moeten we verder uitbouwen en versterken. Het cultuuraanbod in CC Zoetegem is uitgebreid en gevarieerd en is over het algemeen van een goed niveau. De publieke belangstelling blijft jammer genoeg vaak achter. Als ex-ondervoorzitter van het Davidsfonds Zottegem zou ik ook willen pleiten voor meer samenwerking met lokale organisaties en verenigingen.

Wat wil je in Zottegem veranderen?

Het mobiliteits- en parkeerbeleid is een belangrijk pijnpunt. Als ex-bestuurslid van de Bevegemse Buren heb ik ondervonden dat overleg en samenspraak cruciaal is om in dit domein draagvlak te zoeken en vooruitgang te boeken. Het huidige mobiliteitsbeleid vergeet vaak dat Bevegem en de ruime omgeving woonwijken zijn. Het doorgaand verkeer moet daarom ontmoedigd worden en de snelheid moet naar beneden. De Bevegemse Vijvers moeten een bijkomende ontsluiting krijgen. Om de parkeerdruk onder controle te krijgen moet de parkeertoren aan het station er zo snel mogelijk komen als onderdeel van een globaal mobiliteitsplan. N-VA is wil in dit kader ook een echt fietsbeleid voeren zonder de auto te bannen. Het onderhoud en de netheid van het publieke domein moet beter. In de stations-en schoolomgeving waar we wonen staan nauwelijks openbare vuilnisbakken. Vermits vuil vuil aantrekt, weet je het wel. Ook veel andere buurten kampen met zwerfvuil en sluikstorten. N-VA wil hiertegen de strijd aanbinden door sensibilisering, het plaatsen van meer vuilnisbakken en camera’s op “gevoelige” plaatsen. Wie wordt betrapt op sluikstorten krijgt de keuze tussen een hoge boete of een stevige taakstraf. Er moet meer geïnvesteerd worden in een geïntegreerd sportbeleid waarbij scholen en sportclubs intens samen werken om accommodaties, opleiders en know-how te delen. Als oud-ondervoorzitter van Davidsfonds Zottegem weet hoe ik belangrijk het verenigingsleven en vrijwilligers zijn voor het sociale weefsel van onze Zottegemse gemeenschap. Met N-VA Zottegem willen we veel meer dan het huidige stadsbestuur het verenigingsleven logistiek ondersteunen met aangepaste infrastructuur (de ontmoetingscentra moeten hierbij opgewaardeerd worden), met publiciteit via de gemeentelijke communicatie en een dienstverlening zonder de huidige administratieve rompslomp. Ik wil daarbij in het bijzonder inzetten op de samenwerking tussen de verenigingen en gemeentelijke instanties.

Noem twee prioriteiten uit jouw programma.

Ik ga voor een stadsbestuur met meer lef en ambities, met inspirerend leiderschap waar frisse idee ën omgezet worden in beleidsdaden voor Zottegem en haar inwoners. Mijn motief wordt met overleg en in overleg. De prioriteiten liggen uiteraard daar waar we met N-VA Zottegem willen veranderen en verbeteren. Ik zie persoonlijk de volgende grote prioriteiten: Op financieel gebied moeten we bekijken of het niet wat zuiniger kan. Zottegem haalde recent ook het nationale nieuws… met 2.237 euro schuld per Zottegemnaar. Moet de stad nog zoveel zaken zelf aanbieden? Kunnen we voor bepaalde taken geen beroep doen op priv é- aanbieders of, voor bepaalde andere taken, op vrijwilligers? Om op termijn de inkomsten op peil te houden moeten we ervoor zorgen dat het voor jonge tweeverdieners aantrekkelijk is om in Zottegem te blijven wonen en/of terug te keren naar Zottegem. Verder wil ik samen met collega’s van N-VA werk maken van een permanente dialoog tussen stadsbestuur en onze inwoners. We gaan hierbij voor een echte digitale dienstverlening en voor het “een-loket”-principe” waarbij burgers niet langer van “hot naar her” gestuurd worden.

Wat is je favoriete plaats in Zottegem en waarom?

Het voetbalplein van WK Sint-Goriks aan de Langendries. Vanop die plaats heb je een prachtig zicht op de Zwalmvalei en Zottegem. Een uitstekende uitvalbasis om te fietsen en te wandelen, kortom om tot rust te komen.