Gemeenten Destelbergen, Melle en Merelbeke vragen inspraak rond de E17 Gentbrugge

PERSBERICHT :

Destelbergen, Melle en Merelbeke vragen minister Weyts om betrokken te worden bij dossier viaduct Gentbrugge

De gemeentebesturen van Destelbergen, Melle en Merelbeke hadden op 12 september een onderhoud met het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts over de problematiek van het viaduct en de E17 in Gentbrugge. De vertegenwoordigers van de besturen zijn bezorgd over de acties die op korte en lange termijn zullen plaatsvinden en vroegen om bij de start van de renovatie van het viaduct bij dit dossier betrokken te worden.

Belangrijk dossier voor omliggende gemeenten

In maart van dit jaar dienden enkele leden van het Vlaams Parlement in de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken een resolutie in met de vraag een studie te beginnen over een alternatief voor het viaduct van de E17 in Gentbrugge en Ledeberg. De parlementsleden komen vooral uit de regio Gent en vertegenwoordigen de inwoners van Gent en Ledeberg die hinder ondervinden op het vlak van geluid en luchtkwaliteit. Omdat het viaduct en de E17 ook een aanzienlijke impact hebben op de leefbaarheid en —kwaliteit van de inwoners van Destelbergen, Melle en Merelbeke, is dit dossier ook voor deze gemeentebesturen belangrijk.

Op initiatief van het gemeentebestuur van Destelbergen werd daarom een onderhoud gevraagd met het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Schepen Rose Leirens, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken Destelbergen, schepen Elsie Sierens, bevoegd voor Leefmilieu Destelbergen, schepen Dirk Gistelinck, bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken en Leefmilieu Melle en ambtenaren mobiliteit van de gemeenten Destelbergen en Merelbeke waren aanwezig op dit overleg. Het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit stelde zich constructief op en beloofde verder nauw overleg.

Renovatie en langetermijnvisie

Het kabinet liet tijdens het overleg weten dat een grondige en structurele renovatie wordt uitgevoerd aan het viaduct op korte termijn (2020-2022) om de geluidshinder die de voegen momenteel veroorzaken te verminderen. Daarnaast wordt vanaf 2019 een studie opgemaakt om de toekomst van het viaduct op dit trac é van de E17 op lange termijn te herbekijken. Deze studie, inclusief procedure en overleg, zal zeker een vijftal jaren in beslag nemen. Bedoeling is om tegen 2024 tot een gedragen visie te komen.

Inspraak en betrokkenheid van randgemeenten

De gemeentebesturen van Destelbergen, Melle en Merelbeke zijn tevreden dat hun vraag om van bij het begin en in elke fase betrokken te worden bij elk overleg over het herstel van het viaduct én de langetermijnvisie, positief werd beantwoord. De randgemeenten krijgen ook inspraak bij de onderhandelingen waardoor de inwoners van Destelbergen, Melle en Merelbeke worden gehoord over de verschillende alternatieven voor het viaduct.

Meer informatie

Bertrand Vrijens Schepen van Mobiliteit Merelbeke 0475 43 04 06               bertrand.vrijens@merelbeke.be

Rose Leirens Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Destelbergen 0495 22 66 22 rose.leirens@destelbergen.be

Elsie Sierens Schepen van Leefmilieu Destelbergen 0474 95 52 21                   elsie.sierens@destelbergen.be

Dirk Gistelinck Schepen van Mobiliteit, Openbare Werken en Leefmilieu Melle 0494 86 88 15         dirk.gistelinck@melle.be