Hypermodern fietspad Boerestraat – Kalle feestelijk ingehuldigd

Feest in Balegem. Met speeches van schepen van openbare werken Christ Meuleman, gedeputeerde Martine Verhoeve, burgemeester Johan Van Durme, animatie met een pastoor, sfeervolle muziek, een feestelijke receptie en een barbecue, werd het fietspad Boerestraat — Kalle officieel ingehuldigd.   (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle).

Toosten om het stof van de werken door te spoelen. Vooraleer het hypermoderne fietspad Boerestraat — Kalle kon worden geopend, werden heel wat stappen gezet. Letterlijk en figuurlijk. Een werk van lange adem, werken waarbij de aannemer en het gemeentebestuur mochten rekenen op begrip en verdraagzaamheid van de bewoners van de Boerestraat en Kalle die geplaagd werden door de minder aangename kanten ervan: bereikbaarheid, hinder, overlast. Niet alleen de bewoners, ook diegenen die langskwamen, hebben de ongemakken die met de aanleg van het fietspad gepaard gingen, aan den lijve ondervonden. Het is niet altijd gemakkelijk in deze tijd om het gepaste evenwicht te vinden tussen de uit te voeren werken en de verwachtingen van de bewoners, hoe goed ook de voorafgaande planning, hoe intens het overleg tussen de aannemer, schepen van openbare werken Christ Meuleman en de gemeentelijke diensten van Oosterzele was. Het gemeentebestuur heeft alles in het werk gesteld om de overlast tot een minimum te beperken. Men mag terugblikken op een heel geslaagde realisatie. Oosterzele meet zich een trendy imago aan. Oosterzele verfraait.
Schepen voor Openbare Werken Christ Meuleman gaf een historie van de werken. Christ Meuleman: ‘Het eerste schetsontwerp voor de aanleg van een voet- en fietspad in de Boerestraat dateert van 2008. Telkens kwam er een kink in de kabel, een ontwerpteam dat wijzigde, een subsidie die niet kon toegekend worden, een nieuwe mobiliteitsmaatregel die zorgde dat we de breedte dienden aan te passen, andere voorwaarde bouwvergunning,…Maar belofte maakt schuld, het fietspad is rijklaar. Er is meer dan 3.000 m2 okergele asfalt gelegd om de fietser tussen Balegem en Zottegem m éér en veiliger rijcomfort te bieden. Dit betekent twee kilometer extra fietspaden en waar mogelijk ook een veilige strook voor de voetganger. Voor de vernieuwing werd een budget van 1.000.000 euro uitgetrokken. Gelukkig konden we rekenen op technische en financi ële steun van de provincie. Het werk is niet afgerond’, speechte een op dreef zijnde Christ Meuleman. ‘ Binnen enkele weken starten we met de aanleg van het volgend gedeelte, het gedeelte tussen Kalle en Houte wordt aangelegd, volgend jaar maken we ook werk van de verbinding tussen Mollekens en station Scheldewindeke en de verbinding tussen Windeke en Moortsele — station. We zullen dan over een fietssnelweg beschikken van m éér dan 6 kilometer. Ik weet dat u veel geduld heeft moeten opbrengen. De werken zijn begin dit jaar gestart maar door onvoorziene rioleringsproblemen zijn de werken een maand uitgelopen’.
DANK
Schepen Christ Meuleman had veel woorden van lof voor aannemer De Moor voor de correcte uitvoering, Thomas, Hans, projectleider Gilbert, werfleider Toon én het ganse team, de   technische dienst onder de leiding van ir.Tom Hofman, die het ontwerp zelf maakte, projectleider Klaas Van Cauwenberge, mobiliteitsambtenaar Henky Martens. Christ Meuleman had een speciaal woord van dank voor Kris Trossaert en Lieve Roelekens, die hun locatie ter beschikking stelden en het buurtcomit é voor de organisatie en de bediening.
Gedeputeerde Martine Verhoeve: ‘Het project Boerestraat — Kalle kent een lange geschiedenis. De gemeente slaagde erin de procedure rond te krijgen. Gezien het traject deel uitmaakt van de fietssnelweg kan de gemeente rekenen op een bedrag van 822.652, 38 euro. Het project Boerestraat — Kalle maakt als fietscorridor deel uit van de fietssnelweg F 417. Vanaf Walzegem sluit de fietssnelweg aan op de N46. In 2019 wordt het verdere deel richting Snijdreefken Zottegem gerealiseerd. In Oosterzele zitten nog drie projecten in de pijplijn: Kalle-station Balegem Dorp, Roosbroekstraat — Van Thorenburghlaan en vanaf de Van Thorenburghlaan aansluiting op de Schellaertweg. Het blijft belangrijk in te zetten op alternatieven inzake woon-werkverkeer, de fietssnelweg als alternatief voor de auto voor het afleggen van het gehele traject of als voor- en na-traject tot de stations. Zo heeft elk stukje gerealiseerde fietssnelweg zeker een nut. We zijn blij te kunnen samenwerken met gemeenten zoals Oosterzele die het provinciaal beleid ondersteunen en actief meedenken en —werken aan de realisatie van de bovenlokale en lokale fietsverbindingen’, besloot gedeputeerde Martine Verhoeve.                                   Reporter 17