Een hart voor Lierde in de “Week van het hart”.

Op 28 september 2018 kan men van 15u30 tot 22u30 in het zaaltje van  “M éke Mol”, Dorpstraat 69, Sint-Maria-Lierde, terecht   voor een harttest. Cardiologische verpleegkundigen zullen deze harttest uitvoeren in aanwezigheid van enkele cardiologen uit het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem.

Iedereen is hiervoor welkom doch om wachttijden te vermijden kan men zich registreren door te bellen op nummer 0494/30.02.30 of te mailen naar miekevandepontseele@outlook.be.

Ook zonder registratie is men welkom en wordt men zo snel mogelijk getest. Er worden tevens tips en informatie over hartritme-stoornissen en wat u eraan kan doen gegeven.

Dit is een initiatief van BEHRA, door Mieke Van De Pontseele met steun van de Liberale Vrouwen Lierde georganiseerd.

Wat is BeHRA?

BeHRA of Belgian Heart Rhythm Associatio is een vereniging die cardiologen verzamelt die gespecialiseerd zijn in de behandeling van hartritmestoornissen. De vereniging heeft als doel het grote publiek te sensibiliseren voor de problematiek van aritmie en de (in)directe gevolgen ervan voor onze gezondheid.

http://www.behra.eu/

week van het hart_flyer_final