OLSA BRAKEL FREE FEESTEN

Free Feesten terug op de agenda na meer dan 15 jaar afwezigheid!

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Lierde: Burgemeester Jurgen Soetens (Voor Lierde): “ Eerder dan in de kracht van de verandering geloof ik in de kracht van de gestage vooruitgang.”

Jurgen is 48 jaar en geboren en getogen Lierdenaar.

Beroepsmatig is hij dagdagelijks bezig met besturen, niet alleen als burgemeester van Lierde maar ook als financieel directeur van de stad en het OCMW Ronse en als bijzonder rekenplichtige van de politiezone Ronse.

Sinds 1 januari 2013 is hij de burgemeester van alle Lierdenaren.

Wat wil je in Lierde behouden ?

Lierde is een geweldige gemeente om in te wonen. Heel veel Lierdenaren zijn fier op hun gemeente.

De Lierdenaren weten dit al lang maar het werd nu ook bevestigd door onderzoek dat werd gevoerd door de Vlaamse overheid. Op vele vlakken scoren we bij de top van Vlaanderen.

Dit mag echter geen aanleiding zijn om op onze lauweren te rusten. Integendeel. Het kan nog beter.

Ik wil me de komende 6 jaar opnieuw 100 % inzetten om Lierde op de kaart te houden, het Lierde-gevoel aan te wakkeren en bijzondere projecten tot een goed einde te brengen in het belang van iedereen.

 Wat wil je in Lierde veranderen ?

Eerder dan in de kracht van de verandering geloof ik in de kracht van de gestage vooruitgang. We moeten behouden wat goed is en stelselmatig onze werking verbeteren.

We moeten blijvend inzetten op de performantie van onze dienstverlening en ons aanpassen aan een steeds veranderende wereld met steeds wijzigende noden.

Met mij geen radicale koerswijziging maar voldragen en doorgesproken prioriteiten, ambitieuze projecten, voorzichtig financieel beleid en optimale inzet van mensen en middelen.

Noem twee prioriteiten uit je programma ?

We hebben met “Voor Lierde” een bijzonder ambitieus programma. Het is dan ook niet evident om er twee prioriteiten uit te nemen. Ik had er graag drie naar voor geschoven.

Ik denk dat helemaal bovenaan de doelstellingen voor een klimaatvriendelijk Lierde terug te vinden zijn. Tegen 2030 willen we onze CO2-uitstoot met 40 % verminderen. Deze doelstelling is ambitieus maar niet onrealistisch.

Daarnaast is de verdere inzet op onze sportieve troeven een prioriteit voor mij. Een vernieuwde infrastructuur voor onze voetballende en dansende jeugd dient dan ook in de komende 6 jaar te worden gerealiseerd.

En tot slot ben ik ook een felle voorstander van privaat-publieke samenwerking. In die zin had ik graag de stationsomgeving verder uitgebouwd om het de pendelaars nog aangenamer te maken.

Het spreekt voor zich dat we deze projecten willen realiseren binnen een voorzichtig financieel kader.

Favoriete plaats in Lierde en waarom ?

Er zijn heel veel mooie plaatsen in Lierde maar deze plaatsen krijgen pas de uitstraling die ze verdienen indien er ook mensen zijn die elkaar ontmoeten.

Voor mij is de mooiste plek de plaats waar Lierdenaren elkaar ontmoeten, waar ze spontaan met elkaar in gesprek treden, waar ze zich thuis voelen en waar het goed is om leven voor henzelf en voor hun familie.

Daar dagdagelijks 24/24 aan werken is mijn grootste ambitie en tegelijkertijd ook mijn grootste genoegdoening.

Dank voor het interview.

Graag gedaan burgemeester en zoals aan alle andere kandidaten, veel succes.

 

X