“Strijd tegen armoede is topprioriteit!” – Gemeenteraadsverkiezingen in Geraardsbergen 2018! Nick Dobbelaere (PVDA):


Nick Dobbelaere is van Geraardsbergen en gepokt en gemazeld in de Partij van de Arbeid.
Nick is een 42-jarige journalist bij het magazine Solidair. Hij is initiatiefnemer achter het protest tegen de sluiting van de materniteit van het ASZ in Geraardsbergen. Hij stond mee aan de wieg van PVDA Geraardsbergen en is sinds mei 2017 ook voorzitter van de lokale PVDA-afdeling. Hij trekt als lijsttrekker in oktober naar de kiezer.

De strijd tegen de oprukkende armoede in Geraardsbergen vormt de belangrijkste speerpunt. De PVDA wil dat de materniteit in de Oudenbergstad open blijft en wil de kiezer dichter bij het beleid brengen. “We voeren onder meer een ‘vragenuurtje voor de burger’ in op de gemeenteraad — het ‘halfuurtje van het volk’ — waar burgers en sociale organisaties spreekrecht krijgen.” Geraardsbergen is niet alleen een wieler- maar ook een fietsstad. De partij wil meer inzetten op de leefbaarheid van de wijken door meer hulp, preventie en sociale controle van straathoekwerkers, jeugdanimatoren en gemeenschapswachten aan te bieden. Er is meer nood aan dialoog en communicatie in plaats van repressie. De PVDA vraagt ook om meer open speelruimtes voor kinderen te voorzien.

We leggen Nick Dobbelaere vijf vragen voor.

Wat wil je in Geraardsbergen behouden?
“Ik denk in de eerste plaats aan de materniteit van het ASZ-ziekenhuis. Hier worden elk jaar bijna driehonderd kinderen geboren en de ouders zijn stuk voor stuk vol lof over de zorg die ze kregen. De materniteit zou nu moeten sluiten omdat de regering wil besparen op gezondheidszorg. Dat vinden wij onaanvaardbaar. En we zijn niet alleen.
Onder het motto: ‘Zo’n kwaliteitsvolle, nabije dienstverlening mag niet verdwijnen’   verzamelden we begin 2017 met PVDA Geraardsbergen maar liefst 2.091 handtekeningen van de inwoners van deze stad voor het behoud van de materniteit. Zij zeggen: zo’n kwaliteitsvolle, nabije dienstverlening mag niet verdwijnen. De kleinschaligheid van de materniteit betekent ook meer menselijkheid. Bovendien zouden er straks in Geraardsbergen geen kinderen meer worden geboren! Het stadsbestuur heeft de materniteit al opgegeven. Dat doen wij niet. Daarom namen we met de PVDA ook het voortouw in de strijd tegen de sluiting. De afbouw en de privatisering van ons eigen ASZ-ziekenhuis moeten worden stopgezet. Geen besparingen en winstbejag op de kap van de zieken. Het moet gaan over mensen, niet over winstcijfers.”

Wat wil je in Geraardsbergen veranderen?
“Heel wat, hè. De bevolking moet ten eerste meer inspraak krijgen. Die is er nu zo goed als niet. De sluiting van de materniteit is daar een goed voorbeeld van. Dat is een maatregel waar de overgrote meerderheid van de inwoners dik tegen is, maar toch wordt niet naar de mening van de mensen gevraagd. Voor zoiets belangrijks! Onbegrijpelijk! We mogen echt niet toelaten dat belangrijke beslissingen over de toekomst van de mensen en van onze stad genomen worden in achterkamertjes of in kabinetten ver weg.

Verder stellen we vast dat Geraardsbergen een wielerstad is, maar helaas geen fietsstad. Daar moeten we verandering in brengen. Met als speerpunt een netwerk van fietssnelwegen. Ken je dat? Fietssnelwegen verbinden alle deelgemeenten en het centrum met elkaar en met omliggende gemeenten, maar ze liggen niet naast — of op — de drukke verkeersassen. Ze volgen een apart traject, door de natuur, door de velden. Ze zijn dan ook veiliger, sneller en gezonder.

Waar we zeker ook iets moeten aan doen is het zwerfvuil. Blikjes, hondenpoep, afval van wielertoeristen, sluikstort … Geraardsbergen ligt er vaak vuil bij. Dat ligt deels aan de laksheid van de mensen. Maar als elke euro telt, is afval dumpen soms ook de goedkoopste oplossing. We stellen voor om elk gezin gratis vuilniszakken te geven en ook het containerpark en de ophaling van grof huisvuil gratis te maken. Daarnaast willen we extra vuilnisbakken en bijkomend stadspersoneel om de straten proper te houden. Zo heeft niemand nog een excuus om zwerfvuil achter te laten of te sluikstorten. Wie toch betrapt wordt, mag mee op pad met de schoonmaakploeg van ’t stad.”

Noem twee prioriteiten uit jouw programma.
“Voor de PVDA Geraardsbergen is er één grote prioriteit: de strijd tegen armoede. Het is ook bezorgdheid nummer één voor de Geraardsbergenaar. Dat blijkt de Grote Bevraging die we begin dit jaar hielden. 62% van de ondervraagden zette armoedebestrijding bovenaan het prioriteitenlijstje. We hebben in ons programma een pak voorstellen daarvoor, maar de belangrijkste pijlers zijn: de oprichting van een sociale kruidenier. Daar kunnen mensen met een laag inkomen (verse) voeding en hygi ëneproducten kopen voor een lagere prijs. In vergelijkbare andere steden in de regio, zoals Ninove, bestaat dat systeem al langer, zonder grote investering.

De oprichting van een wijkgezondheidscentrum. Dat is een groepspraktijk waar verschillende zorgverleners onder één dak werken. De pati ënt hoeft voor consultaties of huisbezoeken niet te betalen. Dat wordt rechtstreeks met het ziekenfonds geregeld. Financi ële drempels worden zo weggewerkt. Wist je dat 900.000 Belgen een bezoek aan de dokter om financi ële redenen moeten uitstellen?

We willen een ambitieus plan voor meer sociale woningen in Geraardsbergen. 9 procent van het totale woningenbestand zouden sociale woningen moeten zijn. Een groter aanbod van sociale woningen zal ook de prijzen op de private huurmarkt doen dalen.”

Welke plaats heb je vanuit jouw gedrevenheid en engagement gekozen?
“Aan de oevers van de Dender kom ik tot rust.”

Waarom heb je deze plaats gekozen?
“De natuur zet mij altijd weer met beide voeten op de grond. De eenden op het water, de insecten aan mijn voeten, de rust van het landschap … ze herinneren me eraan dat een andere, betere wereld mogelijk is. In de huidige maatschappij moeten we presteren, staan we onder spanning en onder druk, thuis en op het werk. Iedereen raast maar door. Sommigen doen dat om nog rijker te worden, terwijl velen stress kennen omdat ze niet meer rondkomen.

Een andere wereld is mogelijk. Als we het werk herverdelen, als we de rijkdom herverdelen. Als we kennis en technologie ten dienste stellen van de mens. Als we de samenleving weer laten functioneren naar de noden en de behoeften van de mensen. En ook als we weer wat meer in harmonie gaan leven met de aarde die vandaag kapot gemaakt wordt door de roofzucht van het kapitalisme, waar alleen de winst telt.”

Hartelijk dank voor dit interview.
Julien Borremans