Uitspraak in zaak Browaeys over de gemeenteraadsverkiezingen getild!!

De zaak Browaeys of de uitspraak hiervan wordt over de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 getild. Dit besliste het Hof van Beroep van Gent gisteren donderdag 27 september.
Er werd door beide partijen (Guido De Temmerman en Tom Browaeys) nog eens volop gepleit door hun verdediging over schuld of onschuld maar de rechters spreken zich pas uit op 26 oktober. De uitspraak wordt tot dan in beraad gehouden. Tom Browaeys blijft erbij dat de schenking   wetmatig is gebeurd terwijl Guido De Temerman er een totaal andere visie over heeft en het over verduistering heeft.
Meteen wordt dergelijk gevoelig dossier voor de kleinste gemeente van Oost-Vlaanderen nu over de gemeenteraadsverkiezingen getild.
Bij een eerdere zitting voor het Hof van Beroep in april ll. vroeg de verdediging van Tom Browaeys zo snel mogelijk een uitspraak. De rechters gingen daar niet op in omdat ze bijkomend onderzoek vroegen van de bankwaakhond FSMA. Hun uitleg was toen dat men niet over een nacht ijs ging vooraleer een uitspraak te doen in dit omvangrijk dossier. Intussen heeft de bankwaakhond de hete aardappel terug gestuurd naar de rechters van het Hof van Beroep die een oordeel dienen te vellen in eer en geweten of er onregelmatigheden zijn gebeurd .

Zaak sleept al jaren aan
Wat een huiszoeking betekende op 18 september 2013 in Horebeke in het zakenkantoor Browaeys van burgemeester Jozef Browaeys is uitgegroeid tot een correctionele rechtzaak die van start ging op vrijdag 26 februari in Oudenaarde. In september 2013 na de huiszoeking ontkrachtte burgemeester Browaeys de geruchten over een fraudezaak. Jozef Browaeys zei toen dat het enkel om een erfeniskwestie ging bij een klant. Het leek wel op een fait divers. In alle vroegte werden toen evenwel computers in beslag genomen. Het parket wou toen geen details geven in belang van het onderzoek. Klachten Er was eerder een klacht neergelegd door de Brakelaar Guido De Temmerman en er werd een strafvordering opgesteld tegen Browaeys Tom, Deruyck Sophie, Browaeys Finance NV en Jozef Browaeys. Na een grondig onderzoek van het Parket heeft dit geleid tot een dagvaarding voor de correctionele rechtbank voor Tom Browaeys, De Ruyck Sophie en de N.V. Browaeys Finance. Wat werden de beklaagden ten laste gelegd? In de periode van 1999 tot 2009 werden aanzienlijke sommen geld verduisterd. Het gaat hier om honderdduizenden euro’s en iets minder dan 50.000 Amerikaanse dollars. Tevens werden heel wat juwelen verduisterd uit een kluis van een bankfiliaal. Verder wordt er aangeklaagd dat er een huis op lijfrente werd gekocht zonder dat evenwel werd vergoed. De aanklager verloor tevens heel wat intresten. Men heeft het over schriftvervalsing. De zaak ging aan het rollen toen de beide ouders van Guido De Temmerman waren overleden. De vader was overleden in 1999 en de moeder in 2009. Guido kreeg in de mot dat de overschrijvingen niet klopte van de gelden die nog beschikbaar waren en legde klacht neer bij de Oudenaardse politie in de loop van 2010. Deze zaak zou geen alleenstaand feit zijn want ook een dame uit Zwalm zou enkele honderdduizenden euro’s hebben kwijtgespeeld omdat het werd voorgesteld als een schenking. Deze laatste trok haar klacht evenwel in na de eerste zittingen.

Vrijgepleit in september 2016 door Oudenaardse rechters
Tom Browaeys is ten onrechte beschuldigd van oplichting en verduistering in een erfeniskwestie. Dit zei en besliste de Oudenaardse rechter in september 2016. De verdediging van Browaeys met name meester Jacques Vander Schelden gaf toen volgende commentaar: “ We hebben altijd in de goede afloop geloofd, omdat deze uitspraak nu eenmaal de logica zelf is. Maar het is voor mijn cli ënten in ieder geval toch een hele last die van de schouders valt, nu die vrijspraak er is en de onschuld vaststaat. Deze klacht en de grote aandacht die ze in de media heeft gekregen, hebben mijn cli ënten onherstelbare schade toegebracht.”

Hof van Beroep in Gent met tussenarrest op 27 oktober 2017
Brakelaar Guido De Temmerman zag het anders en ging met zijn raadsman Christophe Glas in beroep tegen de uitspraak in Gent. Ondertussen hadden er al verschillende zittingen plaats in Gent. Eind september 2017 was het Hof van Beroep niet klaar met haar arrest en werd de zitting verdaagd naar 27 oktober. Tijdens de zitting van oktober 2017 waren beide partijen op de afspraak en werd er een tussenarrest uitgesproken. De zaak werd dan voortgezet op 12 april 2018 zoals men bij de inleiding kon lezen.
Als er op 26 oktober 2018 een uitspraak komt dan kan men nog in cassatie gaan. Het moet dan wel over procedurefouten gaan en dergelijke als men dit ontvankelijk verklaart.

 

Het vervolg is voorzien voor eind oktober.