Nieuw woonproject op voormalige schoolsite Houtemstraat Herzele

De een eerste schets van een mogelijke invulling van deze site. Opgelet: dit is zeker nog geen definitief plan.

Het gemeentebestuur van Herzele zal  de voormalige schoolsite in de Houtemstraat kopen om er een woon- en gemeenschapsproject te ontwikkelen. De site is eigendom van de vzw Sint-Vincentius, maar die is bereid om de gebouwen af te breken en de grond te verkopen.

Enkele jaren geleden verhuisde basisschool De Vierwegen van het gemeenschapsonderwijs van de Houtemstraat naar de Stationsstraat. De vzw Sint-Vincentius kocht de site met de intentie om er een zorgdorp met een nieuw woonzorgcentrum en assistentiewoningen te bouwen. Dat plan werd uiteindelijk op een andere locatie uitgevoerd, d.i. op de site in de Kloosterstraat en Lindestraat in centrum Herzele. Met de site in de Houtemstraat gebeurde tot op heden niets. De gebouwen staan leeg en het terrein ligt er bouwvallig bij.

Het gemeentebestuur van Herzele wil daar iets aan doen en ging in gesprek met de  eigenaar, de vzw Sint-Vincentius.  De vzw is bereid om de gebouwen te slopen en de site te verkopen aan het gemeentebestuur,  des te meer omdat het gaat om een perceel met bestemming ‘zone voor openbaar nut’. De verkoopprijs bedraagt 850.000 euro, maar de  gemeente betaalt slechts 158.000 euro. Het overige deel van de verkoopsom wordt  door middel van schuldvergelijking vereffend  door een saldering met de nog openstaande schuld ten opzichte van het OCMW. (Ter info: De vzw Sint-Vincentius is immers eigenaar van een deel van de grond waarop het nieuwe woonzorgcentrum is gebouwd. Deze grond is echter nog niet betaald. Dit gebeurt pas door middel van maandelijkse afbetalingen aan het OCMW over een periode van 29 jaar.)

Op het terrein wil het gemeentebestuur  i.s.m. een private partner een project ontwikkelen met een  combinatie van wonen en gemeenschapselementen zoals openbaar groen, een overdekte ontmoetingsruimte, rustbanken een petanqueplein enzovoort. De gemeente heeft hiervoor een landmeetbureau aangesteld en de eerste analyse is alvast positief.