Nieuwe etikettering wagenbrandstoffen


Wijziging vanaf vrijdag 12 oktober

Nieuwe aanduiding wagenbrandstoffen

Vanaf vrijdag 12 oktober komen er in de hele Europese Unie, voorlopig nog de 28 lidstaten, maar ook in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Macedoni ë, Servi ë, Zwitserland en Turkije ; nieuwe uniforme etiketten om de wagenbrandstoffen aan te duiden.

Alle benzine brandstoffen worden aangekondigd in een cirkel.

De diesel brandstoffen staan in een vierkant.

Gasvormige brandstof staat in een ruit.

Voorlopig blijven de oude aanduidingen nog staan samen met de nieuwe.

Op alle motorvoertuigen die vanaf 12 oktober in het verkeer komen, zowel personenwagens, vrachtwagens, bussen, motoren als bromfietsen zal de te gebruiken brandstof op de tankdop worden aangebracht.