Gijzels Genootschap van de Kerkuil brengt het Madeliefje uit de vergetelheid

De klaproos (poppy) is nog altijd het meest gekende symbool van ‘Den Grooten Oorlog’, maar tijdens de academische zitting van het Gijzels Genootschap van de Kerkuil naar aanleiding van de herdenking van WO I, weten we nu ook dat de Belgische troepen ook hun eigen bloem hadden: het Madeliefje.   (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)

De frontzone tijdens ‘Den Grooten’ Oorlog was grotendeels een kaal en verwoest landschap. Het gaf menig soldaat heimwee naar het leven in vrede en de gezellige thuishaven. Bepaalde bloemen gaven voor veel soldaten in het oorlogsgeweld een teken van leven en hoop. Na de Slag aan de Marne (6 — 9 september 1918) stonden het Madeliefje, Bleuet en Poppy symbool voor hoop en leven. De drie strijdende geallieerde partijen aan het Westfront hadden elk hun eigen bloem. Belgi ë met het Madeliefje (paquerette), de Fransen: Bleuet (blauwe korenbloem), en de Britten: Poppy (rode klaproos). In de briefwisseling met het thuisfront zag men deze bloempjes vaak op postkaarten. Ze behoren tot de pioniersvegetatie, planten die spontaan opbloeien en zich ontwikkelen op kale bodems. Het madeliefje (niet verwarren met de margriet) is doorgaans 3 à 15 cm en komt eerder voor op stikstofrijke bemeste graslanden en is eerder een parkplant. Het madeliefje bloeit van februari tot december. In 1918 namen de Britten the poppy’ officieel aan, gevolgd door de Fransen in 1920 met le bleuet. Het madeliefje als officieel symbool komt pas in ons land in de jaren dertig.
DeInter

geallieerde Federatie der Oudstrijders richtte in 1936 een fonds op: La Paquerette de l’Ancien Combattant de l’Yser onder de bescherming van prinses Jean de Merode. Ter ondersteuning van sociale werken voor de oudstrijders werd ‘het madeliefje’ verkocht. In ‘De Legerbode’ van 1937 werd als herinnering van 11 november gewezen op de herinneringsbloem van de andere geallieerden, met als eigen symbool het madeliefje. Geleidelijk aan doofde het gebruik uit. Het madeliefje verdween uit ons collectief geheugen. Nu wordt in ons land de rode Britse klaproos als symbool gebruikt, uitgezonderd in Limburg. Bron: veel dank aan Walter Lelièvre, stadsarchivaris Nieuwpoort,                                                                                                           ‘Heemkring Ramscapple a.d Yser.
                                                                                     Reporter 17
X