Reanimatiecursus voor vrijwilligers De Bron

Vzw De Bron heeft de oproep van Frances Lefebure in ‘Make Belgium great again’ niet afgewacht en organiseerde gisteren alvast een reanimatiecursus voor al haar vrijwilligers. De brasserie van de assistentiewoningen werd door twee medewerkers van Het Rode Kruis omgetoverd tot een interactief leslokaal. Maar liefst 25 vrijwilligers kwamen opdagen voor deze cursus.

Het eerste half uur werd stilgestaan bij de theoretische achtergrond van een reanimatie, een AED-toestel, stabiele zij-lig…, vervolgens mochten alle vrijwilligers in de praktijk oefenen. Op twee reanimatiepoppen konden de vrijwilligers hun vaardigheden oefenen of verbeteren, dit onder begeleiding van een professionele medewerker van het Rode Kruis.  De vrijwilligers ervoeren deze avond als zeer leerrijk en relevant binnen hun job als vrijwilliger. Ze zijn er van overtuigd dat ze op deze manier sneller en beter zullen kunnen ingrijpen wanneer er zich een noodsituatie zou voordoen in hun omgeving.  Vzw De Bron zet reeds lange tijd in op het belang van deze technieken door de eigen medewerkers jaarlijks aan een opleiding met bijhorende proef te onderwerpen. Het was dus enorm fijn om te zien dat het engagement bij de vrijwilligers ook zeer groot is.