Afschaffing Buurtweg 8 te Moerbeke wordt door Vlaams Minister Schauvliege ongedaan gemaakt.

Stephan Bourlau (Het Alternatief), Armand Matthijs e.a. tekenden beroep aan bij de bevoegde Vlaamse Minister, Mevrouw Schauvliege, tegen het besluit van de Deputatie van Oost-Vlaanderen voor de gedeeltelijke afschaffing van Buurtweg 8 te Moerbeke/Geraardsbergen. ‘Het is de enige trage verbinding in deze wijk. Buurtwegen zijn per definitie ‘openbare wegen’ die permanent toegankelijk en begaanbaar moet gehouden worden. Met andere woorden het gemeentebestuur is verplicht de algemeen geldende verbintenissen te respecteren’, verklaart provincie- en gemeenteraadslid Stephan Bourlau aan de Beiaard. Hij vervolgt: ‘Bovendien werd Buurtweg 8 illegaal door hekkens afgesloten. Deze hekkens zullen moeten worden verwijderd. Het gaat hier over een buurtweg die volgens de wet publiek toegankelijk moet zijn en niet mag afgesloten worden. Het enige wat hier speelt is dat de wet niet wordt nageleefd.’

Onwettelijke handelingen
Volgens Bourlau is het duidelijk dat artikel 13 van het provinciaal reglement van 28 oktober 1976 op de buurtwegen bepaalt dat het College van Burgemeester en Schepenen elke belemmering van het publiek gebruik van een buurtweg (voetweg) onmiddellijk moet doen verdwijnen. Volgens de voorman van Het Alternatief werd daar geen gevolg aan gegeven.

In haar besluit is Minister Schauvliege heel duidelijk: ‘De aanvraag tot afschaffing berust op onwettelijke handelingen en is in strijd met het provinciaal reglement buurwegen.’ De Stad Geraardsbergen zal Buurtweg 8 moeten openstellen voor fietsers en voetgangers.

Julien Borremans