Groen Horebeke wil aangepaste maatregelen op grens Maarkedal-Horebeke — Essestraat kan beter Schoolstraat worden


De Wante is een populaire vrije basisschool te Schorisse. Ze ligt op de grens van Schorisse ( gemeente Maarkedal) en Horebeke.
Dagelijks zakken meer dan 100 leerlingen met de glimlach naar het gebouw aan de Essestraat af.

Om de kinderen op een veilige manier op school te krijgen werd de laatste jaren door het gemeentebestuur van Maarkedal, samen met Horebeke, geïnvesteerd in een aantal structurele maatregelen.
Zo werd er een kiss and ride-zone aangelegd. Dat is een zone waar niet geparkeerd mag worden, maar waar alleen iemand mag in- of uitstappen. Kinderen afzetten en wegwezen met andere woorden. Je kent ze vooral van de stations buurten. In de praktijk worden deze kiss-and-ride zone dikwijls als een parking gebruikt. Ook blijven ouders te lang op de k&r staan zodat een vlot in- en uitstappen verhinderd wordt.
Er werden recent ook omega-beugels geplaatst op het voetpad omdat vrachtverkeer het voetpad gebruikt om hun draai te nemen wat zorgt voor onveilige situaties.
Dit laatste zorgt er nu wel voor dat de landbouwvoertuigen geen doorgang meer vinden en geblokkeerd staan.
Daarom wenst het gemeentebestuur van Maarkedal een stukje grond aan de bocht te laten verbreden en te verharden. Dit kan voor een veiliger doorgang zorgen ook voor grotere voertuigen. De grond zou aan de gemeente Horebeke worden afgestaan en Horebeke zorgt voor de uitvoering van de werken.

Groen Horebeke heeft enkele bedenkingen bij dit voorstel.
Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen de twee verkeersstromen die elk hun eigen aanpak verdienen.
Enerzijds is er de doorgang van grotere landbouwvoertuigen langs de bochtige Essestraat.
We stellen vast dat smalle weginfrastructuur en het aanbrengen van beugels ervoor zorgen dat landbouwvoertuigen het moeilijk hebben om te manoeuvreren.
Voor deze doelgroep is een verbreding van de weg dan ook aan te bevelen.

Anderzijds is er het school gerelateerd verkeer, het brengen en ophalen van kinderen.
Hier pleit Groen voor de consequente promotie en toepassing van het STOP principe:
STOP staat voor de vier mogelijkheden om naar school te komen: stappen, trappen, openbaar of gemeenschappelijk vervoer en priv é vervoer, waarbij stappen en fietsen de voorkeur krijgen. Een groot deel van het verkeersinfarct aan de school is te wijten aan het gemotoriseerde schoolverkeer want op schoolvrije dagen is het al merkbaar dat de verkeersstroom veel vlotter gaat.
Verbreding en verharding van de weg is hier geen oplossing en kan beter vermeden worden, want het zal nog meer verkeer aantrekken met verkeersonveiligheid tot gevolg. Dat is ook de vrees van de buurtbewoners.
Daarom stel Groen Horebeke volgende oplossingen voor:
1. Alternatieve mobiliteit om naar school te komen volgens STOP-principe. Sommige kinderen komen nu te voet, met de fiets, de step of de bus naar school. Voorzie dus een veilige fietsenparking op de speelplaats voor alternatieve mobiliteit. Stimuleer kinderen om samen naar school te stappen of te fietsen. Dat zal minder gemotoriseerd verkeer tot gevolg hebben.
2. Ouders gebruiken de bestaande parking aan de kerk. Kinderen nemen de toegang boven tot de school. Ze gaan met de trap naar de speelplaats. In dat geval: voorzie ook een voetpad dat vóór de (gestationeerde) auto’s ligt zodat de kinderen veilig de laatste meters naar de school kunnen afleggen.
3. Laat de auto’s naast de kerk en in de Zottegemstraat parkeren. Laat de kinderen in de Essestraat door zaal De Wante naar de speelplaats gaan.
4. Maak van de Essestraat een schoolstraat, zodat er geen verkeer plaatsvindt tijdens de breng- en ophaalmomenten. Voetgangers en fietsers krijgen de straat voor zich alleen tijdens bepaalde uren van de dag. Dit wordt met succes op andere plaatsen toegepast én de buurtbewoners appreci ëren minder verkeer in hun straat.

We beseffen dat de verantwoordelijkheid voor vele van deze maatregelen bij het gemeentebestuur van Maarkedal ligt. Het bestuur van Horebeke kan evenwel bijdragen aan het veiliger maken van de schoolomgeving door de verharding en verbreding van de Essestraat slechts te ondersteunen, indien het debat om van de Essestraat een Schoolstraat te maken, heropend wordt tussen schoolbestuur, buurtbewoners en gemeentebestuur Maarkedal.