Marc Laquière: ‘Vele weggebruikers houden zich niet aan snelheidsregel van 50 km/u’

‘50 km per uur in Windekekouter (en elders in Oosterzele) niemand stoort er zich aan. Ik hou mijn hart vast voor het eerste slachtoffer dat door een hardrijder wordt omver gereden’, zegt een bezorgde Marc Laquière, die het probleem nog eens wil aankaarten. Men racet er op los in de Windekekouter’, merkt Marc Laquière op.   (Reporter 17, foto’s DDL).

Wat voorafging. Sinds 2013 is op de Windekekouter maximum 50 km/u toegelaten in plaats van de eerdere 70 km/u. Het gemeentebestuur, de verkeerscommissie, de lokale politie stonden meteen achter de vraag van de inwoners van de Windekekouter om de snelheid van 70 km/u naar 50 km/u te brengen. De aanpak: er werden parkeervakken aangelegd, geregeld digitale snelheidscontroleborden (U rijdt) geplaatst,…Maar wat blijkt: er zijn nog steeds weggebruikers die zich niet houden aan de snelheidsregel van 50 km/u, er wordt ook meermaals vastgesteld dat veel weggebruikers (bromfietsen klasse B, motoren, personenwagens, bussen, vrachtwagens, landbouwvoertuigen,…) de volle lijnen van de parkeervakken overschrijden,…het zijn m.a.w. weggebruikers die zich niet houden aan het reglement.  

De voorgeschiedenis. Een bezorgde bewoner van de Windekekouter, de inmiddels overleden Herman De Moor, organiseerde een petitie om de regimesnelheid van de volledige Windekekouter terug te brengen naar 50 km/u.   Destijds was de 70 km/ u een doorn in het oog van de bewoners van de Windekekouter, toen bleek ook dat veel weggebruikers deze snelheid niet respecteerden zodat ongevallen niet konden uitblijven. De bewoners klaagden daarom over overdreven snelheid, geluidsoverlast en trillingen door de afgesleten bovenlaag van de weg, trillingen door zwaar verkeer, gevaren bij het verlaten van hun eigendom. Op 27 oktober 2011 werden geschrankte parkeervakken in volle lijnen aangelegd, met de bedoeling de rijsnelheid van het doorgaand verkeer te vertragen. Deze lovenswaardige maatregel bleek echter niet voldoende effectief. Herman De Moor stelde een petitie op, trok van huis naar huis, met het verzoek de maximumsnelheid te beperken tot 50 km/ u i.p.v. 70 km/u. 108 bewoners ondertekenden de petitie en de petitie werd samen met een aparte steunbrief namens het college van burgemeester en schepenen aan Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bezorgd. Het gemeentebestuur stuurde hetzelfde dossier ook naar de toenmalig Vlaams minister van Mobiliteit & Openbare Werken Hilde Crevits. Na het unaniem positief advies van de verkeerscommissie, bekrachtiging door het college, het opmaken van een aanvullend politiereglement en een uiteindelijke goedkeuring door de gemeenteraad kreeg Oosterzele op 31 januari 2013 van AWV de uiteindelijke goedkeuring voor de gevraagde snelheidsverlaging. Marc Laquière uitte zijn bezorgdheid na een ongeval, gelukkig enkel met blikschade. Marc Laquière: ‘ De politie reageert niet op mijn eerdere mails om dit probleem aan te kaarten, geen reactie. Dan stuur je opnieuw een mail en krijg je als reactie dat ze mijn mail inderdaad hebben ontvangen, zonder verdere commentaar. Mijn advies, fiets heel voorzichtig – minstens met een fluorescerend hesje – door de Windekekouter’, besluit Marc Laquière.         Reporter 17

X