Oosterzele, geen herverkiezing wel administratieve boete.

In Oosterzele hield een absolute meerderheid met CD&V en N-VA nipt stand bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar Open Vld Plus diende bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen een klacht in na onregelmatigheden en eiste nieuwe verkiezingen. Die komen er niet, maar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen acht een groot deel van de aantijgingen wel gegrond.

In Oosterzele is burgemeester Johan Van Durme (CD&V) veroordeeld tot een administratieve boete van 6.000 euro. Twee kandidaten op zijn kartellijst met N-VA hebben een reeks verkiezingsuitgaven niet correct aangegeven, oordeelt de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Fractieleider Filip Michiels van Open VLD Plus, die met de klacht nieuwe verkiezingen wilde afdwingen, spreekt van een “zware smet op het blazoen” van de nieuwe bestuursploeg.

In Oosterzele hield een absolute meerderheid met CD&V en N-VA nipt stand bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar Open VLD Plus diende bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen een klacht in na onregelmatigheden en eiste nieuwe verkiezingen. Die komen er niet, maar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen acht een groot deel van de aantijgingen wel gegrond.

Zo zijn er onregelmatigheden aangetroffen in de aangifte van de uitgaven door kandidaat-gemeenteraadsleden Jean Marie De Groote (CD&V) en Pieterjan Keymeulen (CD&V). Ze krijgen elk een waarschuwing en een boete van 3.000 euro, die lijsttrekker Van Durme moet betalen. Ook werd op verkiezingsdag een auto met verkiezingsdrukwerk enkele keren bij een stembureau gezien. Voor die inbreuk wordt gemeenteraadslid Elsy De Wilde een maand geschorst.

“Het is duidelijk dat CD&V Oosterzele opnieuw de legislatuur start met een zware smet op het blazoen”, zegt Open VLD Plus-fractieleider Filip Michiels. “Een geschorst gemeenteraadslid, een waarschuwing en een boete van 6.000 euro voor de burgemeester.”

Michiels maakte in zijn klacht ook melding van e-mailberichten waarin de burgemeester in functie campagneboodschappen verstuurde. Dat is in strijd met de wet op de privacy. Enkele burgers dienden klacht in tegen de burgemeester en schepen Christ Meuleman, vierde op de lijst.

(bron nieuwsblad regio Ooosterzele)