Nieuwjaarsreceptie Open Vld plus Oosterzele: hoopvol en ambitieus

Open Vld plus Oosterzele mocht op haar nieuwjaarsreceptie niet alleen Volksvertegenwoordiger Egbert Lachaert verwelkomen, ook vicepremier Alexander De Croo, Minister van Staat en Vlaams Volksvertegenwoordiger Herman De Croo en Volksvertegenwoordiger Carina Van Cauter zakten af naar feestzaal ’t Ganzenhof in Balegem om er samen met een overvolle zaal te klinken op een gezond en ambitieus 2019. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle).

Afdelingsvoorzitter Guy De Smet verwelkomde de vele sympathisanten en maakte – namens het bestuur – zijn beste wensen over. Hij bedankte ook de uittredende mandatarissen Lieven De Corte, Jan Bogaert, Els François en last-but-not-least Luc Verbanck. Fractieleider Filip Michiels blikte terug op een succesvol 2018. ‘Bij de verkiezingen ging onze partij er 4,3% op vooruit, met een extra zetel (twee zetels voor de liberalen zelf tov begin van vorige legislatuur), daar waar de meerderheid 5,2%verloor’, speechte Filip Michiels. Hij stelde ook trots zijn nieuwe ploeg voor in de gemeenteraad en in het Bijzonder Comit é (vroeger OCMW). In de gemeenteraad zetelen acht liberalen: Filip Michiels, Kaat Pien, Carine Schamp, Ann Van Hecke, Louise Van Hoorde (afwezig op de receptie wegens examens), Guy De Smet, Pascal Fermon en Ruben De Gusseme. In het Bijzonder Comit é zetelen Geert Van Grembergen en Ann Haesebeyt. ‘Open Vld plus zal opnieuw een legislatuur ingaan om met het vernieuwd team sterk op de inhoud vóór de Oosterzelenaar in te zetten. Dat deden we in het verleden en dat blijven we doen. Door onze sterke inhoudelijke aanpak met constructieve voorstellen, konden we al meermaals een verschil betekenen voor de inwoners. Daar blijven we op inzetten’, besloot Filip Michiels.
Ruben De Gusseme lichtte al een tipje van de sluier over de nieuwe jongerenwerking. Open Vld plus Oosterzele heeft voortaan haar eigen Jong Vld-afdeling. Het volledige team en de eerste activiteit worden binnenkort voorgesteld. Egbert Lachaert blikte terug op de sterke inhoudelijke campagne van Open Vld plus in de voorbije oktobermaand, maar keek ook al vooruit naar de komende verkiezingen van mei 2019. De receptie met verzorgde dranken en hapjes werd opnieuw tot in de puntjes verzorgd door een gedreven feestcomit é van de afdeling, onder de leiding van Claudine Aelbrecht.   Reporter 17