Nieuwjaarsontbijt CD&V Oosterzele, Steven Hutse nieuwe voorzitter

Burgemeester Johan Van Durme en het CD&V- bestuur blikken heel tevreden terug op het Nieuwjaarsontbijt editie 2019. Veel trouwe leden en sympathisanten tekenden op zondag 20 januari present in GC De Kluize Scheldewindeke voor de Nieuwjaarsbijeenkomst van CD&V Oosterzele. Te gast, kamerlid Vincent Van Peteghem, burgemeester De Pinte. CD&V — Oosterzele was ook opgetogen met de komst van parlementsleden Stefaan Vercamer, Cindy Franssen en Robrecht Bothuyne. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle).

Kopstukken van CD&V Oosterzele hadden alweer voor een mooie omkadering gezorgd. Na jarenlange inzet geven Peter Willems en Linda De Vos, respectievelijk voorzitter en secretaris, de fakkel door. Ze kregen een mooi eerbetoon en werden gehuldigd voor hun werk en in de bloemen gezet. Steven Hutse werd verkozen als nieuwe voorzitter van CD&V Oosterzele. Hij staat te popelen om er vol tegenaan te gaan. Peter Willems, ondervoorzitter, zal hem met raad en daad bijstaan. ‘Er staan ons heel wat uitdagingen te wachten. Denken we maar aan de klimaatmarsen die week na week georganiseerd worden en waar duizenden jongeren aan deelnemen. Klimaat, energie, leefmilieu, duurzaamheid zijn dan ook belangrijke thema’s zijn waar er oplossingen zullen voor gevonden moeten worden. We zetten volop in verjonging. Dit was reeds merkbaar bij de lijstvorming maar we zullen effectief werk moeten maken om jongeren meer te betrekken bij ons beleid. Jongeren mee aan boord nemen van onze partij. Zo werd er ook een jongerenafdeling opgericht met Pieterjan Keymeulen als jongerenvoorzitter’.

Peter Willems: ‘Het werk dat in onze gemeente bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober werd verzet was indrukwekkend en maakt me heel dankbaar. Achter en voor de schermen streefden we samen naar een mooi resultaat. Het viel niet helemaal uit zoals we ingeschat en gehoopt hadden. Mensen willen gerust zijn en zekerheid hebben. De weg vooruit naar meer levenskwaliteit in onze gemeente vraagt een geborgen omgeving. De weg vooruit naar meer levenskwaliteit is werken aan geborgenheid voor iedereen. Hier ligt de eerste opdracht voor ons nieuwe college en fractie’, speechte Peter Willems. ‘De voorbije weken waren politiek gezien niet de fraaiste weken. Laten we alvast voor onze eigen deur vegen en van onze gemeente, buurt per buurt, geborgen havens maken waarin mensen, gezinnen en singles zich thuis voelen. Ik nodig iedereen uit om daar actief aan mee te werken. Engageer je. Ik wil je ook uitnodigen om je verder te engageren binnen onze lokale CD&V-werking. Doe mee, denk mee, werk mee aan het vormgeven en uitdragen van ons verhaal. We hebben iedereen nodig om ons project in Oosterzele te realiseren’, besloot   Peter Willems die burgemeester Johan Van Durme introduceerde. ‘Draag zorg voor elkaar en voor jezelf zodat men als gelukkig mens ook anderen gelukkig kan maken in 2019’, speechte burgemeester Van Durme die nu zijn vierde ambtstermijn als burgemeester ingaat. Hij wees ook op de verjongde ploeg , wenst de nieuwe voorzitter Steven Hutse veel succes, en had woorden van dank voor alle deelnemers aan het Nieuwjaarsontbijt van CD&V — Oosterzele.     Reporter 17

X