Resultaten FIPA actie Goliath

Op dinsdag 22 januari 2019 werd door de politiezone Ninove tussen 16.00 en 00.00 uur deel genomen aan de FIPA GOLIATH. Deze actie, voornamelijk gericht tegen woninginbraken en vermogensdelicten maar tevens tegen criminaliteit in het algemeen, werd gecoördineerd door de Centrale Steun Dienst van de federale politie (CSD OVL) en vond plaats in de hele provincie Oost-Vlaanderen.

Voor de politiezone Ninove werd de actie opgedeeld in 2 fases:

  • 2 statische dispositieven op de expressweg Ninove -Aalst (N45/N28) in beide richtingen
  • mobiele controles op het grondgebied van de PZ Ninove.

16 voertuigen werden uit het verkeer gehaald, waarbij tevens 27 personen aan een grondige controle werden onderworpen.

De controle leverde het volgende resultaat:

  • 4 personen stonden geseind voor hun woonplaats,
  • 1 persoon stond geseind voor een salduz 4 verhoor inzake milieu (dossier parket).
  • Er werd 1 pv niet-verzekerd voertuig opgesteld en het voertuig werd getakeld.
  • Er werden 4 pv’s drugs bezit opgesteld waarvan 1 inzake ketamine.
  • Er werden 2 pv’s illegaal verblijf opgesteld voor 2 personen die bestuurlijk weerhouden werden inzake onregelmatigheden in hun verblijf.
  • Er werden 2 pv’s drugs in verkeer opgesteld en evenveel rijbewijzen werden ingetrokken.