©Sophie Richez - Schepenen van kinderopvang Joost Arents

Zin om mee te werken aan een kindvriendelijke stad? Kom dan naar de startvergadering van het LOK!

Schepenen voor kinderopvang Joost Arents

De nieuwe bestuursperiode is aangebroken, de nieuwe burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden,… zijn al even aan de slag. De tijd is aangebroken om een nieuw Lokaal Overleg Kinderopvang (=LOK) samen te stellen!

Welke taken heeft het LOK?

Advies geven aan de stad over het beleid voor kinderopvang er over waken of de doelstellingen voor kinderopvang, die het stadsbestuur vooropstelt in de meerjarenplanning, behaald worden advies geven over de behoefte aan uitbreiding van kinderopvang of het openen van een nieuwe kinderopvangvoorziening binnen Ninove waken over toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang in Ninove mee vorm geven aan het lokaal loket kinderopvang in Ninove

Wie kan lid worden van het LOK?

Iedereen die kinderopvang of vakantieopvang organiseert invulling geeft aan vrije tijd van kinderen gebruik maakt van kinderopvang een organisatie vertegenwoordigt die representatief is voor gebruikers van kinderopvang.

Hoeveel tijd moet ik investeren?

Het LOK komt twee à drie keer per jaar samen, telkens op een avond.

Startvergadering

Heb je zin om mee te werken aan een kind(eropvang)vriendelijke stad? Kom dan zeker eens langs op de startvergadering op dinsdag 26 februari om 19.30 uur (Bevrijdingslaan 7, 9400 Ninove, 1e verdiep).