Minder Mobielen Centrale Lierde huldiging

Minder Mobielen Centrale Lierde zette vrijwilligers in de bloemetjes.

vrijwilligers Minder Mobielen Centrale Lierde
Vrijwilligers Minder Mobielen Centrale Lierde. Geert Naessens, Françoise Hermans, Michel Dupont, Azer De Vliegher

De Minder Mobielen Centrale (MMC) biedt dankzij vrijwillige chauffeurs via het OCMW Lierde vervoer aan. Dit is hoofdzakelijk sociaal vervoer wat wil zeggen dat het vooral gaat om boodschappen doen, om aan sociale activiteiten in de buurt deel te nemen, om op familie of vriendenbezoek te gaan, om dokter en/of ziekenhuisbezoek, …

De MMC is bedoeld voor inwoners van Lierde met verplaatsingsproblemen ten gevolge van leeftijd, ziekte of handicap. Problemen waardoor ze geen openbaar vervoer kunnen nemen. Mensen die over een beperkt inkomen beschikken (tweemaal het bedrag leefloon) en diegene die in aanmerking komen voor het Omnio-tarief kunnen ook van deze dienst gebruik maken.  Voor inwoners van Lierde bedraagt het jaarlijks lidgeld 7 euro.
Voor dit bedrag zijn ze ook verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en genieten zij een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
Een vervoeropdracht wordt ten laatste twee werkdagen op voorhand aangevraagd en bedraagt 0,30 euro per kilometer. Deze kleine vergoeding dient rechtstreeks aan de chauffeur afgerekend te worden.

Het voorbije jaar werden de vrijwilligers honderdmaal opgeroepen en legden ze om en bij de drieduizend kilometer af.

Minder Mobielen Centrale Lierde huldiging
Sociale Dienst en voorzitter van het bijzonder comit é Antoine Van De Maele samen met de vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale.