Groen Melle in beroep tegen kapvergunning 30 essen Scheldeweg

Ondanks groot protest, geeft het gemeentebestuur van Melle zichzelf toelating om 30 essen te kappen langs de Scheldeweg. Groen Melle protesteert krachtig en onderzoekt om in beroep te gaan.

Gemeenteraadslid   Tijl De Witte: ‘Groen Melle stelde op de gemeenteraad van 17 december 2018 voor om de aanvraag voor een kapvergunning in te trekken. De meerderheidspartijen zetten nu toch door, al is er momenteel geen énkele reden om te rooien en ontbreekt elk draagvlak.

Het rooien van deze bomen is een zeer drastische oplossing voor een beperkt probleem, dat niet voldoende onderzocht is. Het gemeentebestuur heeft deze zaak veel te lang laten aanslepen en heeft geen initiatief genomen om te onderhandelen met de landbouwer of alternatieven te onderzoeken. Hierdoor staan ze nu met de rug tegen de muur.’

Gemeenteraadslid De Witte onderbouwde zijn pleidooi op de gemeenteraad met internationaal wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat de aantasting door de essentaksterfte slechts heel beperkt is en dus helemaal geen reden om de bomen te kappen.‘Wij zijn vierkant t égen deze kapvergunning’, vervolgt Tijl De Witte, ‘en het draagvlak hiervoor ontbreekt volledig. Tientallen Mellenaars en enkele belangrijke partners inzake natuur en milieu, zoals de gemeentelijke milieuraad en Natuurpunt, hebben een bezwaarschrift ingediend. Ik ben benieuwd met welke argumenten de gemeente al die bezwaren van tafel veegt.’

De gemeente draagt aan dat het rooien van de bomen nodig zou kunnen zijn voor een fietspad, maar dat overtuigt Groen niet: ‘Er is al heel lang sprake van een fietspad in de Scheldeweg, maar men is nooit verder geraakt dan een eerste schets. Dit is nu geen ernstige reden om 30 bomen te kappen! Als de bomen in de toekomst zouden moeten wijken voor een fietspad, dan is een heraanplanting om de fietsers te scheiden van het autoverkeer meer dan wenselijk.’

‘Het enige lichtpuntje is de compensatie, maar dat moet maar met minimum 15 bomen … en het mag zelfs een halve kilometer verderop zijn. Dit is absoluut niet goed genoeg: als er bomen gekapt worden, dan moeten er minstens evenveel bomen opnieuw aangeplant worden op maximaal 50 meter afstand.’

Groen Melle onderzoekt hoe het beroep kan indienen tegen deze kapvergunning en vraagt met aandrang dat het gemeentebestuur deze kapvergunning terug intrekt om samen met de betrokken landbouwer naar een betere oplossing te zoeken.

Contact  Tijl De Witte – Gemeenteraadslid – 0493 50 86 56 –  dewittetijl@gmail.com

Dominique Vandermeersch – Fractieleider – 0495 70 74 02 –  dominique.vandermeersch@skynet.be

Johan Devolder – Voorzitter – 0478 96 44 85 –  Johan.devolder@proximus.be