Melle: verkregen kapvergunning voorlopig niet benut.

Persbericht Melle: Kapvergunning bomen Scheldeweg verkregen maar voorlopig niet benut.

Het college van burgemeester en schepenen besliste op dinsdag 12 februari 2019 om een vergunning toe te kennen voor het kappen van een rij van 30 essen langs de Scheldeweg. Er loopt momenteel een rechtszaak tegen de gemeente van de landbouwer die de aanpalende gronden bewerkt omdat de wortels van de bomen zijn drainagesysteem zouden beschadigen.
De gemeente besliste echter eveneens om de uitgereikte vergunning niet meteen te gebruiken. Zij zal dit pas doen wanneer een rechterlijke beslissing haar hiertoe dwingt, hetgeen mogelijk is bij de uitkomst van bovenvermeld proces, of wanneer dit nodig is om subsidies te krijgen voor de aanleg van een fietspad langs de Scheldeweg.
Sowieso is bij de vergunning de voorwaarde opgelegd dat de gekapte bomen gecompenseerd worden. Voor die compensatie zijn er twee mogelijkheden: ofwel worden 30 andere streekeigen hoogstambomen aangeplant, ofwel kiest men voor de aanplant van een houtkant (van minimum 1,5 meter breed en 130 meter lang) plus 15 streekeigen hoogstambomen. In beide gevallen moet de nieuwe aanplant gebeuren binnen een straal van 500 meter van de gekapte bomen.