David Verhelst (28) krijgt postuum ereteken: “Een echte daad van moed en zelfopoffering”

Zaterdag 2 maart zullen de nationale voorzitter Dhr. Maes Rudy en de nationale ondervoorzitter Dhr. Asselman Yves van de Koninklijke Maatschappij voor dragers van eretekens en medailles van Belgi ë, postuum een ereteken toekennen aan Dhr. David Verhelst.

Merelbeke / Oosterzele De 28-jarige David Verhelst uit Balegem kwam in april vorig jaar om het leven bij een kajakongeval in Dinant, terwijl hij een moeder en haar kind in het water om hulp hoorde roepen. De Koninklijke Maatschappij voor Dragers van Eretekens en Medailles van Belgi ë besloot hem postuum een ereteken toe te kennen. “Dit was een echte daad van moed en zelfopoffering.”

Het verhaal:

De feiten deden zich voor op 7 april 2018 rond het middaguur, tijdens de afvaart van de Lesse,. David en zijn hond Vito, vaarden de Lesse af. Tijdens de afvaart had hij reeds een eerste keer een moeder en haar dochter geholpen. Hij had aan Leonie en zijn ouders per sms laten weten dat hij een reddingsactie ondernomen had. Later, bij de laatste barrage, kantelde de kajak van diezelfde moeder en dochter.,David was, na het probleemloos nemen van deze barrage, terug stroomopwaarts gevaren om hen te helpen. Door het onstuimige water en de passage van de moeder en dochter is zijn kajak toen gekanteld en is hij vervolgens verdronken. Zijn hond Vito kon zichzelf nog redden. De reanimeringspogingen van omstaanders en later van de hupdiensten hebben niet mogen baten.

Een hart van goud

David woonde samen met De Bock Leonie. Op het ogenblik van het tragische ongeval, was ze zwanger van hun tweede kindje. David is ondertussen vader van twee kinderen: Helena en Eloïse. David zelf was het enige kind van moeder Annie en vader Patrick. Ze hadden een hechte band met hun zoon, die vlakbij woonde. “David had een hart van goud”, zei Leonie in een gesprek met onze krant. “Iedereen zag h ém graag. Hij was een goed mens.”

De ouders van David, Dhr. Verhelst   Patrick en De Beer Annie zijn ondertussen een strijd begonnen om te bekomen dat het dragen van reddingsvesten en strengere veiligheidsvoorzieningen bij de afvaart van de Lesse zouden verplicht worden. Zo hopen ze verdere tragische ongevallen te vermijden en de dood van hun zoon, niet zinloos te laten voorbijgaan.

Met de tussenkomst van de burgemeester van Oosterzele Dhr. Johan Van Durme en de volle steun van onze collega Bogaert Arnaude,  van de dienst slachtofferzorg van de politiezone Regio Rhode & Schelde,   hebben we vanuit het provinciaal bestuur Oost-Vlaanderen beslist om het dossier van David Verhelst voor te leggen aan het nationaal bestuur van de KMVDEMB. Het bestuur stemde unaniem in met de postume toekenning van het ereteken.

“GEKROOND BELGIE — GOUD met palmen”