Groen Oosterzele verheugd met toetreding tot het Europees Burgemeestersconvenant .

De jarenlange wens van Groen Oosterzele is werkelijkheid: Oosterzele treedt toe tot het Europees Burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie.  Het Oosterzeelse schepencollege nam een goede start met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant. Deze beslissing werd onlangs in de gemeenteraad bekrachtigd. In het verleden drong men vanuit de Groen-fractie immers meermaals aan op de ondertekening.

Het Burgemeestersconvenant is wereldwijd het grootste stedelijke en gemeentelijke initiatief op vlak van klimaat en duurzame energie. Lokale overheden die dit convenant ondertekenen verbinden er zich vrijwillig toe op hun grondgebied acties te ondernemen om de Europese doelstelling, om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten, haalbaar te maken. De ondertekening is dus niet vrijblijvend: binnen de twee jaar na de ondertekening moet het gemeentebestuur een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat opmaken, met daarin de voornaamste acties die het wil uitvoeren, ingebed in een visie op lange termijn. Elke twee jaar dient de gemeente de vooruitgang van haar acties te rapporteren. Het convenant heeft echter ook belangrijke troeven voor steden en gemeenten: het convenant is gebaseerd op samenwerking en door zich aan te sluiten bij deze wereldwijde internationale beweging kunnen lokale overheden ook technische en methodologische ondersteuning genieten bij de uitwerking van hun plannen en acties.

Groen Oosterzele riep de CD&V-NV-A meerderheid reeds vier jaar geleden op om zich bij het convenant aan te sluiten, maar het bestuur nam destijds nog geen actie. ‘Dat diezelfde meerderheid vandaag wel beslist om het convenant te ondertekenen, is voor ons een bewijs dat het nieuwe bestuur alsnog kiest voor een krachtiger klimaatbeleid en dat het wil inzetten op samenwerking en het aangaan van concrete verbintenissen. Het lijkt erop dat het gemeentebestuur nu beseft dat de belangrijke uitdagingen op vlak van het klimaat ook op lokaal niveau veel meer inzet vragen.’ Aldus Groen Oosterzele.

Oosterzele is met deze ondertekening vandaag een van de laatste vijf Oost-Vlaamse gemeenten die nog moesten toetreden tot dit belangrijke internationale samenwerkingsverband. Tijdens de afgelopen gemeenteraad klonk elke partij alvast vastberaden om het actieplan uit te werken.