N-VA’ers tevreden met realistische voorstellen van Unizo voor een (op termijn) klimaatneutrale en duurzame economie

Unizo maakte maandag een visienota bekend met 10 concreet uitgewerkte klimaatvoorstellen. Vlaams parlementslid Andries Gyffroy (N-VA), de energiespecialist van N-VA en Oost-Vlaams provincieraadslid Bart Vermaercke (N-VA) reageren positief op de voorstellen van Unizo.

Andries Gyffroy: “We juichen toe dat ondernemers en hun belangenorganisaties meedenken om de problematiek bespreekbaar te maken en concrete maatregelen voor te stellen. De Unizo-klimaatnota getuigt van realisme en ambitie. We kunnen ons vinden in de meeste van de voorgestelde punten. Vanzelfsprekend willen we meegaan in de oproep om vanuit de politiek volop mee aan de kar te trekken.” Vermaercke vult aan: “Momenteel leeft de perceptie dat d é politiek en d é bedrijven niet wakker liggen of niets doen aan het klimaatvraagstuk. Niets is minder waar. Op vele fronten wordt hard gewerkt om een haalbare oplossing te vinden. Vanuit de provincie en Vlaanderen wordt er al heel wat ondersteuning aangeboden, zodat er nog meer geïnvesteerd wordt in creativiteit en innovatie. Want zelfstandigen, ondernemers en bedrijven zetten volop in op innovatie en nieuwe technologie ën en dragen zo hun steentje bij.   Ook de versnelde uitrol van de fietssnelwegen is een prioriteit.” Unizo geeft het goede voorbeeld om mee te werken aan oplossingen die betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam zijn en ondersteunt hiermee het eco-realisme. Economie en ecologie zijn immers twee belangrijke aspecten die we niet los van elkaar kunnen zien”, besluiten Gyffroy en Vermaercke.

Andries Gyffroy en Bart Vermaercke waren zelf een hele tijd actief binnen de Unizostructuren voordat ze in de politiek stapten. (Vermaercke was zelfs zes jaar lang voorzitter van Unizo Oost-Vlaanderen.) Info: andries.gryffroy@n-va.be, 0497 / 47   99 62, Tw.:@gryffroy.