Gemeentebestuur werkt samen met bewoners aan verkeersveiligheid en leefbaarheid Bottelare

Het gemeentebestuur van Merelbeke heeft de ambitie om in de nabije toekomst de dorpskern van Bottelare verkeersveiliger en leefbaarder te maken. Ontwerpbureau OMGEVING en mobiliteitsbureau Traject zullen in samenspraak met de buurtbewoners en het gemeentebestuur een gedragen inrichtingsplan voor de publieke ruimte opmaken.   In dit kader werd al een grondige terreinstudie uitgevoerd, werden er historische data verzameld en werd een stuurgroep met lokale actoren samengesteld.

Via een participatietraject zullen de buurtbewoners en andere partners nu een belangrijke stem krijgen in de opmaak van dit inrichtingsplan. Zo hoopt de gemeente een duidelijk beeld te krijgen van de verwachtingen van alle betrokkenen en te komen tot een gedragen ontwerp. Vanaf zaterdag 16 maart krijgen de inwoners van Bottelare een enquêteur over de vloer die zal peilen naar hun wensen en noden over de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in hun dorp. Deze bevraging gebeurt door vrijwilligers van het Bewonersplatform, i.s.m. de werkgroep Verkeers Veilig Bottelare en de O.-L.-V. Visitatie Basisschool, waarvoor het gemeentebestuur hen uitdrukkelijk wenst te bedanken.

“Het ontwerpbureau zal de resultaten van de enquête en hun eerste analyses voorstellen op het eerste dorpsdebat op 10 mei in de Patrokring waarop alle inwoners van Bottelare zullen worden uitgenodigd” haalt schepen van Openbare Werken Pascal Rousseaux (CD&V) aan. Na de info van het eerste dorpsdebat gaat het ontwerpbureau verder aan de slag om enkele schetsontwerpen voor de inrichting van de dorpskern op te maken. “In een latere fase volgt nog een tweede dorpsdebat waarbij de eerste schetsontwerpen verder kunnen besproken en bijgestuurd worden” besluit de schepen.