Open Vld plus pleit voor masterplan sportinfrastructuur

Oosterzele telt vele succesvolle sportclubs, velen daarvan hebben een sterke jeugdwerking. Denk maar aan de bloeiende voetbalclubs met rond de 350 sportende jongeren en de turnclub die hoge toppen scheert.  Open Vld plus vindt het hoog tijd om werk te maken van betere sportinfrastructuur in Oosterzele. Niet overijld, maar na een grondige analyse pleiten de liberale gemeenteraadsleden Filip Michiels, Kaat Pien en Louise Van Hoorde voor de opmaak van een masterplan.

Voor Open Vld plus is het duidelijk dat de financi ële inspanningen die het bestuur de voorbije jaren gedaan heeft op vlak van sport niet aanzienlijk te noemen zijn. Bovendien dringen er zich grote aanpassingswerken aan de sporthal op; de Finse piste wacht al vele jaren op de meermaals aangekondigde verlichting. Rond de uitbreiding van die Finse blijft het intussen eveneens stil.

Gemeenteraadslid Louise Van Hoorde: “Niet alleen buitensport als voetbal heeft weinig ondersteuning van het gemeentebestuur. De wijze van ondersteuning hieromtrent is heel kleinschalig in vergelijking met verschillende buurgemeenten. Ook de recreatieve binnensporten, zoals tafeltennis, volleybal, tennis, zaalvoetbal, … -zowel in clubverband als individueel- verdienen aandacht. Veel sportinfrastructuur heeft nood aan een grondige renovatie.”

Voor gemeenteraadslid Kaat Pien is het duidelijk: “We moeten dringend de kaart van ondersteuning van de jonge sporters trekken. Het zijn onze jongeren die de sportieve beloften zijn. En zelfs zonder competitie is en blijft recreatief sporten heel belangrijk en gezond.”

Fractieleider Filip Michiels pleit met zijn fractie voor een onderbouwde aanpak: “Wij zijn er van overtuigd dat een grondige analyse rond sportbeleving voor en door Oosterzelenaren zich opdringt, om zo onderbouwd werk te kunnen maken van een ondersteuningsplan rond sportinfrastructuur. We willen objectief onderzoeken welke noden er zijn, hoeveel sporters participeren aan welke disciplines, wat is er wel en niet aanwezig. En we doen een benchmark met gelijkaardige gemeenten. Op basis hiervan kan werk gemaakt worden van een masterplan waarop we de investeringen kunnen op afstemmen. In samenspraak met de clubs vanzelfsprekend.”

Open Vld plus agendeert hierover een punt op de gemeenteraad van donderdag 25 april.

X