SP.A raadslid stelt zich vragen bij effectiviteit camerabewaking Bevegem

De gemeenteraad van Zottegem heeft de plaatsing van 8 camera’s rond de kerk van Bevegem goedgekeurd. De oppositie onthield zich bij de stemming.

1 camera zal door de stad Zottegem aangekocht worden, 7 door de kerkfabriek. Bedoeling is om de omgeving van de kerk en het speelpleintje te monitoren met een 8 -tal camera’s teneinde eventuele overlast en vandalisme te vermijden of daders op te sporen. “We willen op deze manier reageren op een aantal incidenten aan en rond de kerk en op het speelplein”, aldus burgemeester Jenne De Potter (CD&V). “De camera’s kunnen ontradend werken, maar kunnen ook helpen bij het opsporen van misdrijven. Een wondermiddel is het uiteraard niet. Camerabewaking is een uitstekend hulpmiddel voor onze politiediensten, maar kan uiteraard nooit in de plaats komen van een bereikbare en aanspreekbare politie.

De leverancier die ook de camera’s op het Stationsplein en de Markt heeft geplaatst, zal instaan voor de plaatsing van deze extra camera’s.   De camera’s zijn volledig compatibel met het reeds bestaande systeem.   De beelden komen toe op het politiecommissariaat, kunnen daar live worden bekeken, worden daar ook opgeslagen en bewaard gedurende 1 maand.   “De camera’s filmen uiteraard enkel het openbaar domein”, geeft De Potter nog mee. “Open ruimte en speelruimte is belangrijk, daar zetten we als bestuur op in, evenals zich goed en geborgen voelen. Dit speelpleintje en alle andere moet dan ook van iedereen zijn, kinderen moeten er kunnen ravotten, gezinnen ontspannen, senioren genieten op een bankje.   Vandaar ook de investering om dit speelpleintje aan de kerk in Bevegem verder uit te breiden met meer speeltoestellen.   Ik kan dan ook niet aanvaarden dat een heel beperkte groep vandalisme pleegt of overlast veroorzaakt. Dit wordt aangepakt door onze politie maar ook door deze investering.”

Tijdens de gemeenteraad werd de effectiviteit van de camera’s in vraag gesteld door SP.A-raadslid Louis Van Rijsselberge. volgens hem zijn de resultaten van evaluaties van het effect van cameragebruik niet eenduidig positief. “Het is zelfs bewezen dat veiligheidscamera’s op openbare plaatsen vooral effect hebben op zwaardere criminele feiten zoals carjacking, maar een zeer beperkt tot geen effect op overlast en agressie”,  aldus Van Rijsselberge.   “Vaak verplaatst de overlast zich gewoon of treedt er gewenning aan de camera’s op doordat een politie interventie te lang op zich laat wachten. Ook lukt het blijkbaar niet om de camera’s ‘s nachts te bemannen, net wanneer er de meeste overlast wordt veroorzaakt. Nochtans is het live bekijken van deze beelden een belangrijke voorwaarde voor een geslaagd camerabeleid. Gewoon een camera neerplanten en hopen dat dit alle problemen oplost is nonsens, camera’s zijn enkel nuttig indien er bijkomende maatregelen zijn en een doordacht camerabeleid wordt opgemaakt. Een verhoogde beschikbaarheid van politieagenten voor het patrouilleren maar ook het bemannen van de veiligheidscamera’s tijdens de weekendnachten en het inzetten van een buurtopbouwerker die in dialoog gaat met jongeren en ze het goede pad opstuurt, kan een mix zijn van zowel preventieve als repressieve maatregelen en zo een sterke aanvulling vormen op de geplaatste camera’s. Jammer genoeg ontbreekt het het stadsbestuur aan visie in deze.”