De actiegroep ‘Den Dok blijft’ manifesteert voor het stadhuis. ‘We pikken deze arrogante bestuursstijl niet langer.’


Geraardsbergen. Gisterenavond manifesteerden sympathisanten van de actiegroep ‘Den Dok blijft’ aan de trappen van het stadhuis voor aanvang van het stadsbestuur. De actievoerders blijven bij hun eis om het openluchtzwembad weer in gebruik te nemen. Burgemeester Guido De Padt: ‘Het stadsbestuur komt niet meer op de beslissing terug.’

Gisterenavond manifesteerden bij aanvang van de gemeenteraad enkele tientallen manifestanten van de actiegroep ‘Den Dok blijft’. De actievoerders hadden Manneke Pis van een zwemplunje voorzien. Op de trappen van het stadhuis werden strandlaken gelegd, waarover de gemeenteraadsleden moesten stappen.

Arrogantie
De actievoerders storen zich steeds meer aan de houding van het stadsbestuur: ‘We zijn niet te spreken over de arrogantie waarmee het stadsbestuur de actie tracht te marginaliseren. Het verzet tegen de sluiting is aan het uitgroeien tot een burgerbeweging die deze bestuursstijl niet langer kan smaken.’ De manifestanten twijfelen ook aan de motieven van het stadsbestuur om het zwembad te sluiten: ‘Het is intussen wel duidelijk dat ‘Den Dok’ dicht moet om andere projecten betaalbaar te houden.’

Tijdens de zitting werd dit punt door de sp.a andermaal op de agenda geplaatst. Burgemeester De Padt reageerde: ‘Het openluchtzwembad blijft dicht. We geven voorrang aan het ziekenhuis.’ Naar schatting zou de stad elk jaar 1,1 miljoen euro moeten ophoesten om de bestaanszekerheid te waarborgen en de pensioenfactuur van het statutair personeel te betalen. Schepen Fontaine gaf tekst en uitleg over het participatieproject waarbij de inwoners van Geraardsbergen voorstellen kunnen indienen voor een nieuwe bestemming van Den Bleek.

Julien Borremans