2020: Het jaar van de brug! vernieuwing Bergwijkbrug in Merelbeke

Zeg Merelbeke en je zegt de Ringvaart. Over die Ringvaart hangen nu twee gelijkaardige bruggen: de Vandepittebrug (Hundelgemsesteenweg) en de Bergwijkbrug (Fraterstraat). Die laatste is meer dan 60 jaar oud. En dat begint zijn sporen na te laten: de brug is niet meer in al te beste staat. Ze is ook te smal om wandelaars, fietsers en voetgangers tegelijk te laten passeren en te laag voor moderne schepen met drie lagen containers. Daarom wordt ze in 2020 vervangen.

De gemeente deed mee aan een Europese oproep voor fietsersbruggen (EFRO) en haalde een slordige 736 000 euro binnen om het fietsgedeelte van de brug deels te kunnen financieren. Voor de bouw van de brug kan de gemeente naast de Europese subsidie ook rekenen op financi ële steun van de Vlaamse Waterweg (eigenaar van de brug), het Agentschap Wegen & Verkeer en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Het plan

De nieuwe brug heeft drie rijstroken voor wagens, een afgescheiden fietspad van 3,5 meter breed en een voetpad.Aan het kruispunt van de Ringvaartstraat en Fraterstraat zal het fietspad zowel bovengronds als onder de brug lopen. Aan het kruispunt met de Guldensporenlaan worden de verkeerslichten zo afgesteld dat er geen conflicten mogelijk zijn tussen gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers. Naast de werken aan de brug en de kruispunten komt er een derde rijstrook op de Guldensporenlaan tussen Bergwijkbrug en op- en afrit R4. Op die manier willen de overheden zowel het fiets- als het autoverkeer vlotter laten verlopen.

Timing

Als alles goed verloopt, kunnen de werken starten in het najaar. Eerst aan de oevers van de Ringvaart, pas in 2020 aan de brug zelf. Dan gaat de brug ook toe. Alles bij elkaar zal de brug meer dan 14 maanden dicht zijn.

Hinder

De gemeente heeft de voorbije maanden samengezeten met de omliggende gemeenten en de hogere overheden om de maatregelen te overlopen. Die vari ëren van het voorzien van bepaalde omleidingen tot het inzetten op ander, meer duurzaam vervoer. De gemeente zal er alles aan doen om alle woningen, bedrijven en handelszaken bereikbaar te houden. Maar één ding is zeker: verkeershinder zal er zijn.

Infomomenten Bergwijkbrug op 22 mei (handelaars) en 23 mei

De gemeente organiseert samen met de partners twee infosessies op donderdag 23 mei in de raadzaal van het gemeentehuis, een eerste sessie van 19 tot 20 uur en een tweede van 20 tot 21 uur. Tijdens de markt op donderdag 23 mei van 9 tot 13 uur kan je de plannen ook al eens bekijken op een infostand.De handelaars worden uitgenodigd op een apart infomoment op woensdag 22 mei om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Meer info: Jan Van Damme     Dienst publieke ruimte

09  210 33 22, publiekeruimte@merelbeke.be

www.merelbeke.be/Bergwijkbrug