Balegro zandsteengroeve wil vergunning voor asbestafval.

Balegro is een dochteronderneming van de Groep Verhelst en heeft de groeve overgenomen van de familie Verlee eind 2010. Sedertdien heeft de groeve een metamorfose ondergaan en is ze uitgegroeid tot een volwaardige site. Balegro heeft onder andere als doel: deponie en natuursteenontginning. Het bedrijf heeft een aanvraag ingediend tot aanvulling van de bestaande omgevingsvergunning. Het gaat hierbij over een deponie categorie 1, waaronder asbest.  

Op de afgelopen gemeenteraad (23/05/19) werd een presentatie gegeven door de milieudeskundige Geert Bogaert. Balegro heeft nu een aanvraag ingediend voor het systematisch dumpen van categorie 1 afval, dit is de meest gevaarlijke categorie. Categorie 1 bevat stoffen die zeer gevaarlijk zijn voor mens en natuur, zoals chemische afvalproducten, reststoffen van verbrandingsprocessen, maar vooral ook asbest. Balegro heeft vroeger reeds asbesthoudend materiaal gedumpt, maar deze activiteit werd stopgezet anno 2007. Het bedrijf wil deze activiteit opnieuw uitvoeren maar heeft hiervoor nood aan een vergunning.  

Geert Bogaert garandeert dat met elk risico werd rekening gehouden binnen het milieueffectenrapport. Zo werd niet alleen rekening gehouden met het eigen personeel en omwonenden, er werd eveneens rekening gehouden met de biodiversiteit in de omgeving. Zij vinden het daarenboven enorm belangrijk om de omwonenden in te lichten. Daarom organiseren zij vrijdag 24 mei 2019 om 19u een infomoment in zaal de Steenput, Berg 11 Balegem.

Het advies van het college van burgemeester en schepenen is momenteel negatief voor de eventuele asbestopslag in Balegem. Elsy De Wilde getuigt: ‘Deze site zal wat betreft het huidig bestuur asbestvrij blijven!  Wij willen Oosterzele landelijk houden, dat het een gemeente blijft waar landelijkheid en vooral de gezondheid primeert. De gezondheid van de huidige generatie maar ook die van onze toekomst, onze kinderen!  Balegro is pas gestart met een inforonde, ook naar ons als bestuur toe. Er is dus nog geen vergunningsaanvraag ingediend. Van zodra deze aanvraag binnen is kunnen wij als bestuur, samen met de burgers, in actie treden! Wij zullen samen met jullie blijven strijden voor het landelijk & gezond Oosterzele!’